referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Štvrtok, 9. decembra 2021
Úloha otca v rodine a vo výchove
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 134
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 15.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 25m 20s
Pomalé čítanie: 38m 0s
 

rokom rozvodovosť dosahuje 50 %.


KRAJ(podľa starého rozdelenia krajov) ROK Počet vybavených návrhov Počet rozvedených manželstiev z vybavených návrhov Počet zamietnutých návrhov z vybavených návrhov Počet manželstiev s maloletými deťmi
Bratislava 1989 1755 1221 66 864
1990 1943 1394 40 978
1991 1664 1184 24 839
1992 1459 1084 17 770
1993 1536 1138 11 801
Západoslovenský 1989 3870 2773 282 2082
1990 4249 2973 275 2236
1991 3850 2690 226 2029
1992 3750 2749 126 2081
1993 3600 2683 126 1989
Stredoslovenský 1989 3526 2480 270 1858
1990 3937 2706 270 2059
1991 3630 2430 280 1812
1992 3505 2433 203 1867
1993 3344 2506 128 1887
Východoslovenský 1989 2851 1832 207 1347
1990 2754 1795 129 1311
1991 2603 1589 81 1174
1992 2649 1791 73 1329
1993 2593 1816 55 1372
SR 1989 12002 8306 825 6151
1990 12883 8868 714 6584
1991 11747 7893 611 5854
1992 11363 8057 419 6047
1993 11073 8143 320 6049

Tabuľka: Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR (1989 – 1993)

Dieťa

Pre citový vývoj dieťaťa má mimoriadny význam dobrý vzťah medzi obidvoma rodičmi. Pre zdravý vývin dieťaťa je nevyhnutné, aby sa na výchove podieľali obaja rodičia a okolnosť, že niektorý z nich rodinu opustí, máva veľmi zlé dôsledky. Láska má v partnerskom vzťahu, ale aj v rodine, svoje nezastupiteľné miesto. Platón charakterizoval lásku ako hľadanie svojej stratenej časti, s ktorou sa človek chce spojiť, aby sa stal opäť celým, dokonalým.

Rodina je pre dieťa najdôležitejšie výchovné spoločenstvo, lebo práve v prvých rokoch dieťa získava orientáciu na celý život. Dieťa potrebuje obidvoch rodičov, ktorí sa , dopĺňajú sa a sú v zásadných otázkach jednotní. V rodine, kde je manželstvo rodičov naozaj harmonické, preberajú deti životné hodnoty a životný štýl svojich rodičov a učia sa skutočnému altruizmu, láske a úcte k ostatným ľuďom a zodpovednosti v spoločnej činnosti. Osvojujú si však aj konkrétny obraz manželského spolužitia, a keď dospejú, majú tendenciu uskutočňovať ho vo vzťahu k svojmu partnerovi. Tento vklad možno ťažko nahradiť a pre život dieťaťa je naozaj podstatný.

Dieťa, rovnako ako každý človek, prechádza v priebehu svojho života rôznymi štádiami vývoja, ktoré ho menia a zdokonaľujú jeho správanie, morálku, intelektuálne hodnoty, alebo ho deformujú. Každé štádium vývoja (detstvo, dospievanie, mladosť, dospelosť) je charakterizované zvláštnymi biologickými predpokladmi, ale aj rôznymi spoločenskými požiadavkami a vzťahmi. Každé obdobie má veľmi výrazný formatívny vplyv na osobnosť. Dôležitú úlohu tu zohrávajú rodičia, rodinné prostredie. Dieťa viac-menej preberá idey, vieru, predsudky, presvedčenie, ktoré mali jeho rodičia, tie sa potom stávajú jeho vnútorným prostredím.

Prvá socializácia prebieha v rodine. Socializácia je proces „učenia sa“, proces zospoločenstvovania jedinca. Za zvláštne spôsoby socializácie pokladáme:
- kanalizácia – upevňovanie správania, návykov;
- napodobňovanie;
- sympatia;
- sugescia;
- hra;
- deviácia – úchylka, odchýlka od určeného alebo pôvodného smeru.

Obdobie dospievanie a mladosti patria k najkritickejším a najzložitejším obdobiam vývoja jedinca.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.