referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Nedeľa, 29. novembra 2020
Školské detstvo
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 974
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 

Reč je nevyhnutnou podmienkou pre vývoj abstraktného myslenia a pre zdokonaľovanie pojmov. Obzvlášť je treba zdôrazniť význam zvládnutia písomnej formy vyjadrovania. Veľmi rôzne sú údaje o množstve slov, ktoré dieťa na jednotlivých stupňoch vývoja ovláda. Pre jednotlivé ročníky boli zistené tieto hodnoty:
Ročník Základné slová Odvodeniny Celkom
I. 16 900 7 100 24 000
II. 22 000 12 000 34 000
III. 26 000 18 000 44 000
IV. 26 200 18 000 45 000
VI. 31 500 18 000 49 500
VIII. 36 000 20 000 56 000
X. 40 200 27 300 67 500

Vývoj a rozvoj osobnosti žiaka
Základné otázky formovania osobnosti žiaka
Učebná a pracovná činnosť a súčasne postupujúca socializácia žiaka vytvárajú podmienky pre formovanie jeho osobnosti. Intenzívny rozvoj poznávacích schopností, diferenciácia a rozvoj citov, osvojovanie si morálnych noriem a pravidiel chovania a upevňovanie vôľových vlastností sa odrážajú v žiakovej osobnosti. Prehlbujú a diferencujú sa aj niektoré potreby a záujmy, ktoré vedú žiaka k poznávaniu, sebauplatneniu a združovaniu; začínajú sa tiež zvnútorňovať motívy jeho chovania. Pomaly sa stráca nekritičnosť a naivita. Žiak sa z vlastnej vôle snaží dodržovať určité zásady a pravidla. Postupne sa rozvíja vôľová stránka osobnosti. Obohatenie citov o nové mravné a sociálne city, ako i o city intelektuálne a estetické sa prejaví celkom zreteľne v celej jeho psychickej štruktúre.
Rozvoj citov
City žiaka postupne strácajú afektívny charakter, diferencujú sa a dostávajú sa pod vedomú kontrolu. Typickými prejavmi citov sú strach, hnev a žiarlivosť. Afektívne reakcie žiaka pri hneve sa taktiež zmierňujú a prebiehajú v menej otvorených a nepriamych formách. Hnevom reaguje na prezývky, posmešné poznámky, urážky, surové zaobchádzanie a telesné tresty. City žiarlivosti vznikajú ako v škole, tak i v rodine. Žiarlivosť sa navonok prejavuje nevšímavosťou žiarliaceho alebo uštipačnými poznámkami. I keď rozvoj citov pokročil, ani zďaleka nemôžeme hovoriť o ich stabilite. V chovaní sa postupne začínajú uplatňovať city etické, intelektuálne, estetické atď. Život v kolektíve podmieňuje vznik kolektívnych citov. City žiaka sa navonok prejavujú v reči, mimike, gestách, plači alebo smiechu. Dôležité je u žiaka pestovať snahu tlmiť negatívne citové reakcie a povzbudzovať vývoj kladných citov.
Rozvoj vôľových vlastností
Vôľa žiaka sa rozvíja v procese činnosti. Typické je, že prváčik berie nové povinnosti veľmi vážne. Je treba vytvárať žiakom také situácie a podmienky, ktoré ich nútia vydržať v začatej činnosti až do konca.
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.