referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Tvorivosť
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 042
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.4
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 14m 0s
Pomalé čítanie: 21m 0s
 

Najdôležitejším z faktorov je však originalita, teda nápady, ktoré nevymyslel nik zo skupiny.

Metódy rozvíjania tvorivosti:
1.) metódy a techniky tvorby tvorivých, divergentných úloh (úlohy, ktoré nemajú jednoznačné riešenie);
2.) vyučovacie stratégie, ktoré podporujú tvorivosť a rozvíjajú ju (problémové vyučovanie, objavujúce vyučovanie);
3.) metódy, ktoré obsahujú úlohy na dôvtip;
4.) metódy na rozvíjanie vnímania, senzitivity, otvorenosti k vonkajšiemu a vnútornému svetu;
5.) metódy výcvik fantázie, imaginácie, obrazotvornosti, predstavivosti, intuície;
6.) metódy zlepšovania fluencie, flexibility, originality pri myšlienkovej produkcii;
7.) metódy zlepšovania tvorivého hodnotenia – výcvik rozhodovacích procesov, diskusie, polemiky, tvorivosti v komunikácii;
8.) metódy tvorivého riešenia problémov.

Výchova orientovaná na konvergenciu často používa prostriedky, ktoré tvrdo postihujú divergenciu (tvorivosť). Konvergentné postupy upevňujú disciplínu, uľahčujú rutinný a schematický prístup k práci. Tvorivé deti sa potom v takýchto situáciách logicky javia ako nedisciplinované, málo sústredené, ako deti, ktoré všemožným spôsobom kazia poctivý rutinérsky prístup pani učiteľky. Také deti “treba” potom pokarhať, napomenúť, potrestať! Práve naopak, deťom treba každú ich tvorivú reakciu, odpoveď, výkon oceniť pochvalou. Nevyhnutné je dať im jasne najavo, že si ich tvorivosť vážime.

Pri hodnotení tvorivých úloh si všímame najmä:
- fluenciu – plynulosť produkcie riešení ( počet navrhnutých riešení)
- flexibilitu – počet kvalitatívne rôznych typov riešení
- originalitu – schopnosť produkovať nezvyčajné a neočakávané riešenia.

Vo výchovno-vzdelávacom procese by sme mali uplatňovať také stratégie prostriedkov, ktoré by vyvážene pôsobili na poznávacie (kognitívne) a mimopoznávacie (nonkognitívne) funkcie, ktoré vytvárajú pre kreativitu osobnosti dieťaťa. Ako som už spomenul, pod kreativitou rozumieme produkciu nových hodnotných nápadov, myšlienok a riešení. Pod prostriedkami (rozvoja kreativity) rozumieme úroveň poznatkov, postojov, uplatňovanie verbálnej a neverbálnej komunikácie, uplatňovanie taktiky a stratégie vzťahov, utváranie atmosféry. Medzi materiálne prostriedky možno zahrnúť vonkajšie prostredie, veci, učebné pomôcky, knižky, video, televíziu a pod. Pod rozvojom rozumieme takú kvalitu vývinu, ktorá je vo využívaní potencií, rezervy a možnosti, ktoré vyvíjajúce sa dieťa má, ako je vonkajšie prostredie, ale i vnútorné predpoklady. Kreativita, ako najvyššia úroveň spoznania, je spôsobilosť vidieť veci také, aké sú, ale i poznať súvislosti, prečo je to tak. Výchova , ako cieľavedomé pôsobenie dospelých, by mala vychovávaného motivovať k výberu takej stratégie prostriedkov, v ktorej sa bude rešpektovať jeho miera individuality, prostredníctvom ktorej by vedel využiť slobodnú vôľu s si vlastnej zodpovednosti. Takto formovanému človeku by život a prekonávanie problémov boli najzábavnejšou školou tvorivosti.

Aktivity na rozvoj jednoduchej tvorivosti
Aktivita č. 1 – Dlhá veta
Cieľ: rozvoj verbálnej komunikácie, rozvoj tvorivosti
Účastníci: od 12 rokov (v cudzom jazyku od 15)
Čas: 30 minút
Pomôcky: žiadne

Hráči si sadnú do kruhu. Jeden z nich začne vetou, skladujúcu sa z dvoch slov, napr.: Dáša ide. Hráč vedľa neho rozšíri vetu o jedno slovo, napr.: Dáša ide pomaly. Tretí hráč pripojí opäť jedno slovo, napr.: Dáša ide veľmi pomaly.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Tvorivosť SOŠ 2.9921 358 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9651 1106 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9001 2229 slov
Tvorivosť 2.9611 1605 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.