referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Zložky výchovy (obsahové prvky)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Modlitba má vychádzať zo srdca, nech viac hovoria detské srdcia ako ich pery. Tiež je potrebné naučiť žiakov, kedy sa patrí modliť. Celý program učiť, naučiť a viesť žiakov k modlitbe nech nesie pod heslom: Kto sa modlí, nezradí.
Výchovné cesty k upevneniu viery
Kresťanská pedagogická prax pozná výchovné cesty na upevnenie viery. Možno ich rozdeliť na spoločné a individuálne.
Spoločné:
1) práca v kresťanských spoločnostiach;
2) púte, duchovné obnovy, duchovné cvičenia, exkurzno-výchovné podujatia;
3) divadelné hry s náboženskou tematikou a divadelné vystúpenia s náboženským nábojom;
4) práca s tlačou.
Individuálne:
1) duchovný radca;
2) duchovný priateľ;
3) vedenie duchovného denníka;
4) vlastná náboženská knižná a časopisecká literatúra
5) modlitebné miesto v rodine.
Výchova svedomia
V súčasnej dobe je jav svedomie v centre záujmu osobných a osobnostných hodnôt človeka, lebo všeobecne sa chápe ako subjektívne pravidlo mravnosti, ktoré je každý povinný poslúchať, lebo ním, osvetlený svetlom viery, poznávame v danom čase a v danom skutku jeho mravnú povahu. Má nenahraditeľný výchovný zástoj v živote každého človeka. Pedagogický význam spytovania svedomia spočíva:
1. Správna výchova svedomia, aby sme vedeli odlíšiť dobré od zlého;
2. Vedie človeka k sústavnému stavu milosti posväcujúcej;
3. Vychováva človeka ako pravé dieťa božie;
4. Vedie k sebadisciplíne a k sebavýchove;
5. Vedie k Božej sociabilite
6. Vedie k spočinutiu v Božej láske.
Výchova k liturgii
Jedným z prejavov viery je vnútorný vzťah k liturgii. Vonkajší vzťah sa prejavuje prítomnosťou na liturgických úkonoch. V pedagogickom procese ide predovšetkým o vnútorný vzťah, o dispozíciu dieťaťa k liturgii. Kresťanská pedagogika má svoju úlohu a povinnosť výchovy viesť svojich zverencov k liturgii. Uskutočňovať túto výchovu ponúka napr. sv. omša, prvé sväté prijímanie, sviatosť zmierenia a sviatosť birmovania. Etická (mravná) výchova
V súčasnej dobe chápeme etickú výchovu ako jednu z najdôležitejších úloh výchovy. Etika je teóriou morálky. Úlohou etickej výchovy je naučiť žiakov ako rozvíjať vzťahy v rodine, škole medzi rovesníkmi, spoločenskými skupinami, národmi. Okrem Božských cností (viera, láka, nádej) má škola viesť a vychovávať deti a mládež k týmto cnostiam:
- Múdrosť;
- Spravodlivosť;
- Zmužlivosť (veľkodušnosť, veľkorysosť, trpezlivosť, vytrvalosť);
- Miernosť (v jedle, pití, zábavách).
Škola má taktiež viesť k odmietaniu necností – hriechu.
Vývoj mravnej osobnosti je zložitý proces, ktorý sa týka všetkých sfér osobnosti.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.