referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Štvrtok, 19. mája 2022
Zložky výchovy (obsahové prvky)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Primárnu úlohu v tomto procese majú city a emócie. Cit vyjadruje vzťah človeka k svetu, k ľuďom, k sebe i vlastným činom, prírode, k predmetom, veciam i javom. City kladne ovplyvňujú subjekt, podnecujú ho k tvorivosti, k činnosti, ale tiež záporne oslabujú aktivitu a chuť pracovať. Mravné city sa stávajú regulujúcim motívom správania. Rozvoj vôle je komplikovaný proces učenia a dozrievania. Závisí jednak od vrodených dispozícií, ale aj od procesu učenia, cvičenia, sebazdokonaľovania, sebapresadzovania a v neposlednej rade aj od motivačnej sily pre rozhodovanie a konanie. Charakterové vlastnosti sa formujú na základe poznania a skúseností. Našou úlohou je výchovnými postupmi pestovať kladné a prekonávať negatívne vlastnosti.
Estetická výchova

Tu sú vymedzené tri základné úlohy:
a) výchova umením;
b) vytváranie vzťahu k ostatným formám estetična;
c) estetická tvorivosť.
Výchova umením
Poznávanie umeleckých diel poskytuje príležitosť pre vnímanie myšlienky, obsahu, významu, formy a príležitosť pre vytváranie estetického vzťahu k životu, kultúre, prírode, pre estetické zhodnocovanie okolitého sveta. Vo výchovno-vzdelávacej práci najčastejšie používame prostriedky z týchto oblastí:
- výtvarné umenie (maľba, grafika, sochárstvo, rezbárstvo, architektúra, fotografia, ľudová tvorivosť, ornamentika);
- slovesné umenie (lyrika, epika, dráma);
- hudobné umenie (vokálne a inštrumentálne);
- pohybové umenie (ľudový tanec, umelý tanec, mimika, pantomíma);
- združené umenie (divadlo, opera, opereta, muzikál, film, mediálne umenie).
Vytváranie vzťahu k ostatným formám estetična
Je potrebné vytvárať vzťah k prírode a životnému prostrediu vôbec. Životné prostredie okrem prírody tvorí architektúra, priemyselná výroba, technika, teda umelé prostredie vecné aj umelecké. Významnú úlohu zohrávajú i estetické a etické vzťahy k iným ľuďom, ktoré sa prejavujú v spoločenskom styku, spoločenskom chovaní. Výchova vkusu podporuje vytváranie vlastných súdov, názorov, postojov a hodnôt, ovplyvňuje estetické záľuby, estetický výber, kultivuje estetický zmysel. Vkus chápeme ako hodnotiaci postoj, ktorý hľadá a vytvára nové estetické hodnoty. Estetický vkus je vyjadrený potrebou vnímať krásu v práci, doma, v chovaní i v umení.
Estetická tvorivosť
Z pedagogického hľadiska chápeme výchovu k tvorivosti ako zámernú formujúcu činnosť, ktorú uskutočňujeme pomocou špeciálnych metód, foriem a prostriedkov a vytváraním adekvátnych podmienok orientovaných na umelecké i neumelecké činnosti.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.