referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iveta
Piatok, 27. mája 2022
Zložky výchovy (obsahové prvky)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

V školských podmienkach ide predovšetkým o rozvoj predpokladov na tvorivú činnosť. Súčasťou rozvoja tvorivosti je odstraňovanie šablónovitosti, zotrvačnosti, vplyvu prostredia a vytváranie tvorivej atmosféry.
Ekologická výchova
Ekologickú výchovu možno charakterizovať ako výchovu vzájomného vzťahu medzi človekom a prírodou. Jej cieľom je pripraviť žiakov na riešenie rozličných problémov ochrany prírody a tým v nich vypestovať lásku k prírode. Ekologická výchova má zložku výchovnú i vzdelávaciu. Vzdelávacia zložka – osvojovanie si primeraných vedomostí a poznatkov o prírode a jej ochrane, osvojovanie si zručností a návykov ochrany prírody; výchovná zložka – výchova žiakov k zámernej ochrane prírody. Metodický postup pri výchove žiakov k ochrane životného prostredia by mal obsahovať nasledovné etapy:
- vzbudenie záujmu o ochranu životného prostredia;
- poskytnutie informácií o stave životného prostredia;
- príprava k osvojeniu si zručností a návykov ochrany prostredia;
- konkrétna ochranárska činnosť.
Pracovná a polytechnická výchova
Pracovná výchova je z hľadiska histórie najstaršia. Jej úlohou je, aby deti a mládež získali základné vedomosti , zručnosti a návyky z najrozličnejších odborov pracovnej činnosti a naučili sa zaobchádzať s najjednoduchšími nástrojmi a strojmi. Pracovná výchova, podľa Baláža, obsahuje dve základné časti:
a) pracovná morálka (súhrn postojov a vzťahov indivídua k systematickej pracovnej činnosti, vyjadruje aj vôľové, emocionálne a charakterové činitele, motiváciu a sociálne potreby, pričom indivíduum skúmame ako člena sociálnej skupiny);
b) pracovná kvalifikácia (súhrn schopností a záujmov, vedomostí, zručností a návykov, ktoré sú podmienkou, aby človek mohol vykonávať istú prácu).
Telesná výchova
Je to cieľavedomé, plánovité a organizované pedagogické pôsobenie na telesný, pohybový a morálny rozvoj človeka pomocou telesných cvičení. Telesná výchova bola súčasťou výchovného procesu vo všetkých etapách vývoja ľudskej spoločnosti. Úlohou telesnej výchovy je upevňovať zdravie mládeže, rozvíjať vrodené telesné a psychické dispozície, upevňovať morálne a vôľové vlastnosti a pozitívne vplývať na denný režim žiaka. Jej cieľom je zabezpečiť:
- telesný rozvoj;
- rozvoj kondičných pohybových schopností;
- rozvoj koordinačných schopností;
- rozvoj pohybových zručností a návykov;
- osvojenie poznatkov z telesnej kultúry sebazdokonaľovanie;
- realizáciu motivačnej a kompenzačnej funkcie.
Vychádzajúc z cieľov telesná výchova plní zdravotnú, vzdelávaciu a výchovnú úlohu.
Zdravotná výchova.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.