referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vavrinec
Streda, 10. augusta 2022
Zložky výchovy (obsahové prvky)
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: referaty_pobox
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Rozumová výchova
Hlavnou úlohou rozumovej výchovy je odovzdať základné informácie a učebné fakty. Súčasťou rozumovej výchovy je výchova a rozvoj zmyslového poznávania, výchova myslenia a reči, osvojenie vedomostí, skúseností a vedeckých poznatkov, výchova a rozvoj praktických zručností a výchova tvorivej činnosti. Realizuje sa pomocou zmyslových orgánov. Konkrétne i abstraktné myslenie sa v škole uplatňuje pri osvojovaní si poznatkov a zručností ako i postupnom nadobúdaní osobných skúseností. Sústava vedomostí, zručností a návykov je výsledkom poznávacej činnosti človeka, ktorej dôležitou zložkou je myslenie, umožňujúce získavať dokonalejšie vedomosti. Rozumová výchova sa realizuje pomocou vyučovania a učenia. Jej obsah určujú učebné plány, osnovy a konkretizovaný je v učebniciach.
Náboženská výchova
Náboženská výchova nie je chápaná ako ostatné vyučovacie predmety, ale je chápaná ako integrálna súčasť celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Čo sa týka predmetu, je vecou cirkevných autorít naplniť obsah tohto predmetu a vypracovať vedecky fundovanú metodiku. Katechetika je jednou z vedných pedagogických disciplín. Náboženská výchova má okrem nadprirodzeného cieľ – výchova k Bohu a k spáse nesmrteľných duší – ešte cieľ prirodzený. Ten spočíva v napĺňaní správnych životných postojov, v usmerňovaní jeho prirodzenosti, prirodzeného vývoja, rozvoja a rozkvetu osobnosti, napomáha viesť človeka v duchu Evanjelia.
Výchova k viere
Tak ako celá naša viera má smerovať a viesť deti vo viere, s vierou a k viere, tak je povinnosťou kresťanskej pedagogiky viesť deti k viere v Krista, k viere s Kristom a k viere ku Kristovi. Celá táto výchova k viere má svoj začiatok vo viere v človeka. Náboženská výchova , okrem iného, musí viesť deti k poznaniu vzťahu vedy a viery. Výchova k viere v Boha musí zahrňovať v ľudskom prvku výchovy všetky pedagogické zásady, najmä zásadu primeranosti. Táto výchova musí ísť cestou nových foriem a metód.
Výchova k modlitbe
Modlitbou máme oslavovať a velebiť Pána, máme ňou prosiť o nevyhnutné požehnanie pre našu ľudskú prácu a snaženia, o duchovné dobrá vedúce k našej. Treba viesť žiakov k pochopeniu potreby modlitby. Deti sa útleho detstva majú priúčať k modlitbe. Rodičia a neskôr kňazi a katechéti sú povinní naučiť k správnemu postoju k modlitbe a k správnemu modleniu. Deťom nenanucujeme dlhé modlitby. Nech sa samy deti svojimi slovami obracajú s velebou, vďakou a s prosbou k Pánovi.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.