referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Adopcia
Dátum pridania: 04.05.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ana87
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 621
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Adopcia a osvojenie sú dva výrazy pre ten istý právny vzťah. Pri adopcii prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi. Vzťah, ktorý medzi adoptívnymi rodičmi a dieťaťom vzniká, má z právneho hľadiska rovnakú silu ako vzťah medzi biologickými rodičmi a vlastným dieťaťom – je to príbuzenský vzťah. O adopcii rozhoduje súd na návrh osvojiteľa.Osvojiteľom sa môže stať len fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne, je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie podľa osobitného predpisu a spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Preto podaniu návrhu na súd predchádza určitá formálna postupnosť.

Najprv je potrebné sa obrátiť na Obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde s osvojiteľmi prekonzultujú ich rozhodnutie a poučia o ďalších krokoch. Osvojiteľ musí predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnom stave, doklad o bezúhonnosti, potvrdenie od zamestnávateľa o zárobku, potvrdenie obecného úradu o mieste bydliska a musí vyplniť dotazník pre uchádzačov o osvojenie dieťaťa. Taktiež sa vykonáva návšteva pracovníka úradu v dome osvojiteľa. Medzi osvojiteľom a osvojencom musí byť primeraný vekový rozdiel. Osvojiť možno len maloleté dieťa, ak je osvojenie v jeho záujme. Ak je maloleté dieťa schopné posúdiť dosah osvojenia, je potrebný aj jeho súhlas. Na osvojenie je tiež potrebný súhlas rodičov osvojovaného dieťaťa. Tento súhlas nie je potrebný, ak rodičia:a. počas najmenej šiestich mesiacov neprejavovali skutočný záujem o maloleté dieťab. počas najmenej dvoch najmenej po narodení dieťaťa neprejavil o dieťa žiadny záujem, ak im v prejavení záujmu nebránila závažná prekážka, aleboc. ak dajú privolenie na osvojenie vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom.Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou a po osvojení bude mať osvojenec priezvisko osvojiteľa.

Rozlišujeme dva typy adopcie či osvojenia. A to zrušiteľnú a nezrušiteľnú adopciu. Zrušiteľná adopcia, je starostlivosť, kde prechádzajú práva a povinnosti biologických rodičov na adoptívnych rodičov, ale v rodnom liste dieťaťa zostávajú uvedení pôvodní rodičia. Vzájomné práva medzi adoptovaným dieťaťom a pôvodnou rodinou adoptovaním zanikajú. Dieťa do jedného roku veku môže byť adoptované len zrušiteľne. Ak dieťa dosiahne vek jedného roku, súd rozhodne na návrh adoptívnych rodičov o nezrušiteľnej adopcii. Zrušiteľná adopcia môže byť z vážnych dôvodov zrušená súdom. Nezrušiteľná adopcia, sa od zrušiteľnej adopcie odlišuje tým, že adoptívni rodičia sú zapísaní do rodného listu dieťaťa namiesto pôvodných rodičov. Túto adopciu nie je možné zrušiť. Táto forma adopcie sa v praxi viac využíva.Zrušením adopcie vznikajú znovu vzájomné vzťahy medzi adoptovaným dieťaťom a pôvodnou rodinou. Adoptované dieťa bude mať znovu svoje predošlé priezvisko.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.