referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Voľný čas u detí a mládeže
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mariana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 490
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 
Voľný čas môžme chápať ako opak nutnej práce,alebo povinnosti. Ide o činnosti, ktoré si môžme slobodne vybrať. Robíme ich dobrovoľne a radi, prinášajú nám pocit uspokojenia.Pod pojmom voľný čas si predstavujeme odpočinok, rekreáciu, záujmovú činnosť, zábavu, cestovanie, poznávanie krajín, strávené chvíle s manželom, manželkou, deťmi. Vo voľnom čase sa možme venovať činnostiam, ktoré nás bavia, ktoré máme radi. Všetko záleží od nášho postoja chcem a môžem. Povinnosť nemusí byť vždy prežívaná ako nutnosť, nepríjemnosť. Voľný čas prináša človeku zvláštny prospech, uspokojenie, radosť. Výrazne prispieva ku kvalite života. Na kvalitu voľného času vplývajú politické , sociálne, ekonomické, kultúrne faktory a stav životného prostredia. Voľný čas je základným ľudským právom,bez ohľadu na pohlavie, vek , rasu, sexuálnu orientáciu, zdravotný stav, ekonomické postavenie. Deti majú relatívne veľa voľného času. Spoločnosť by mala mať záujem na tom, ako deti trávia svoj voľný čas. Na prvé miesto v efektívnom využívaní voľného času u detí a mládeže sa kladie rodina. Tá však nedokáže dostatočne zabezpečiť potrebu detí a zvlášť dospievajúcej mládeže. Tu platí, že prvé skúsenosti s využívaním voľného času získavame v rodine. Od svojich rodičov preberáme vzory správania sa, učíme sa žiť určitým spôsobom, napodobňujeme ich životný štýl. Mnoho detí prežíva svoj voľný čas vonku na ulici bez akéhokoľvek dohľadu, bez záujmu dospelých.V období adolescencie sa stávajú práve rovesnícke skupiny dôležitým výchovným činiteľom. Vo veľkom rozsahu ovplyvňujú voľný čas u mladistvých. Tieto skupiny buď už existujú, alebo vznikajú spontánne a sú nositeľmi zvláštnej subkultúry alebo kontrakultúry. Niektoré tieto skupiny predstavujú riziko spojené s javmi sociálnej patológie. Prevenciou a nápravou týchto negatívnych javov sa zaoberajú streetworkery. Sú to sociálni asistenti, terénni pracovníci, ktorí vyhľadávajú mladých ľudí v ich prirodzených prostrediach, nadväzujú s nimi kontakty, snažia sa im pomôcť. Základnou podmienkou tohto vzťahu je dôvera. Preto sú streetworkery väčšinou mladí ľudia, vekove blízki svojim klientom.Aj prostredie v ktorom deti trávia svoj voľný čas je rôzne. Môže to byť domov, škola,spoločenské inštitúcie a rôzne organizácie. Najvýznamnejšie zariadenia pre výchovu mimo vyučovania sú: školské kluby, strediská pre voľný čas detí a mládeže, detské domovy a domovy mládeže.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.