referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Sociálna fóbia
Dátum pridania: 09.11.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: adabi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 795
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 

Čo je to fóbia :
Fóbia je iracionálny strach zo situácie(veci) , v ktorej bežníľudia strach nemajú. Trpiaci vedia, že v skutočnosti sú ich obavyprehnané, ale aj tak  nevedia ovládaťsvoju úzkosť. Postihnutý sa preto týmto situáciám (veciam)vyhýba, alebo ichznáša s pocitom hrôzy. Fóbicka úzkosť sa nedá rozlíšiť od iných typovúzkosti a môže sa pohybovať od mierneho pocitu nepohody až k desu.Úzkosť sa nezmierni ani vtedy, keď osoba uvedomuje, že ostatní nepovažujú danúsituáciu (vec) za nebezpečnú. Len pomyslenie na to, že sa postihnutý dostane dofóbickej situácie, vyvolá úzkosť.

Čo je to sociálna fóbia :
Ľudia trpiaci sociálnou fóbiou cítia nervozitu a napätiev spoločnosti iných ľudí. Najčastejšie ide o strachz odmietnutia, kritiky  alebohodnotenia druhými. Takýto človek sa obáva hodnotenia , ktoré by sa týkalo jehovzhľadu, chovania, alebo charakteru. Má obavy z toho čo si druhý o ňombudú myslieť.  Túži urobiť dobrý dojem ,je však presvedčený o tom, že urobí dojem najhorší. Preto sa radšej vyhýbasituáciám o ktorých si myslí , že to hrozí. Sociálna fóbia sa prejavujestrachom zo sociálnych situácií. Často začína v puberte, v dospievaní,menej často začína neskôr. Človek trpiaci sociálnou fóbiou sa bojíspoločenského styku s inými ľuďmi. Nemôže v ich prítomnostirozprávať, jesť, písať, telefonovať, spievať atď. Jadrom tohto strachu je obavaso zvedavých pohľadu iných ľudí. Väčšinou sa dajú určiť konkrétne situáciev ktorých človek pociťuje väčší strach. ( napr. ak sa majú zúčastniťdôležitej schôdzky) a naopak z ktorej majú strach menší ( napr. medzipríbuznými). Veľa ľudí trpiaci soc. fóbiou sa často obáva , že sa v danejsituácií prestanú ovládať, že ich strach premôže a začnú panikáriť. Tentostrach býva spojený s túžbou vyhnúť sa danej situácií. To vediek vyhýbaniu sa  pobytuv spoločnosti. Najradšej sú doma, nechodia medzi ľudí, odmietajú pozvaniado spoločností, atď. Môžu mať tiež problémy s nakupovanímv obchodoch. V zamestnaní sa vyhýbajú stretnutiu s personálom,schôdzkam, alebo zábave s kolegami po práci. Sociálne fóbie sú väčšinouspojené s nízkym sebahodnotením, obavou s autorít a strachomz kritiky.

Základné rysy sociálnej fóbie :
- strach zo skúmavých pohľadoviných osôb
- výrazný a pretrvávajúcistrach zo situácií v ktorých sa môžu objaviť rozpaky, alebo poníženie
- vyhýbanie sa obávaným situáciám
- strach je ochromujúcia vyvoláva výrazný stres

Niekedy býva strach  z odmietnutia sústredený na špecifickéfenomény. Veľa ľudí so soc. fóbiou sa sťažuje na sčervenanie, na problémy pripohľade s očí do očí, na trasenie rúk, pocity  na vracanie, alebo naliehavú potrebou močiť.Sú to druhotné príznaky úzkosti. Niekedy je človek presvedčený, že je to hlavnýproblém. Niekedy je strach z hodnotenia druhých sústredený na telesné rysy– holohlavosť, akné, veľký nos, atď. 

Najbežnejšie rysy sociálnej fóbie :
Strach z toho, že sa druhý na Vás dívajú, že sa znemožnite, že sabudete neprirodzene správať, z večierkov, jedenia pred ľuďmi, schôdzi,použitia verejných toaliet, rozprávania pred skupinou, hovoriť pred autoritou,písania na verejností  / vyplňovať šeky/, telefonovať, nadviazať rozhovor, povedať nie. A ešte nepríjemné telesnépríznaky – červenanie sa, triaška, zovreté hrdlo, pocity na vracanie, búšeniesrdca, potenie, problémy s dychom, nutkanie na močenie, alebo stolicu.

Ako sociálna fóbia vzniká :
Ako soc. fóbia u konkrétneho človeka vzniká, nie je vždy jasné.Niekedy sa objaví po konkrétnej traume / výsmech spolužiakov /. Často saobjavuje po drobných sociálnych neúspechoch a následným vyhýbaniam sasituácií. Fóbia môže tiež vzniknúť imitáciou rodičov / dieťa kopíruje vyhýbaniesa určitým situáciám po rodičoch /.

U koho sa sociálna fóbia objavuje :
Sociálnou fóbiou trpí  niekedybehom svojho života 3 až 13 percent populácie. V ktoromkoľvek čase trpíasi 1 až 3 percentá populácie. 30 až 40 percent populácie sa nadmerne hanbí.Soc. fóbia vzniká obvykle v puberte, medzi 14 až 20 rokom. Je tov období vývoja , kedy je častá hanblivosť. Fóbia sa objavuje rovnakou mužov ako aj u žien. Nezáleží na inteligencií , vzdelaní, čizamestnaní, Dokonca aj učiteľ môže mať extrémny strach z rodičovskéhozdruženia, vedúci podniku strach zo schôdzky s podriadeným, atď.

Dôsledky sociálnej fóbie :
Ľudia trpiaci fóbiou častejšie zostávajú bez partnera. Ich častýmproblémom je oddeliť sa od rodičov, a začať žiť samostatne. Majú študijnéproblémy. Nerobí im problém látku sa naučiť, ale majú strach zo skúšania / predtriedou, komisiou ... /. Zo strachu pred skúšaním sa často neprihlásia naďalšie štúdium, alebo štúdium predčasne ukončia, aj keď majú preň všetkypredpoklady. Podobné bývajú aj pracovné problémy. Ľudia sa vyhýbajú neformálnymkontaktom. Často aj napriek odborným schopnostiam odmietajú povýšenie, pretožeby im prinieslo častejšie kontaktovanie s druhými ľuďmi, alebo nutnosťhovoriť na schôdzkach, či jednať s cudzími ľuďmi. Preto sú v prácimenej úspešní, a častejšie sú nezamestnaní. Veľkým a častým problémomje preto u nich alkohol a drogy, ktoré znižujú napätie a úzkosť,robia človeka  „ odvážnejším „a uvolnenejším. Postupne vznikajú psychické a telesné prejavyzávislostí s nastupujúcimi zdravotnými a ekonomickými dôsledkami.Majú častejšie depresívne nálady a pokusy o samovraždu. Aj napriekvšetkým týmto problémom veľa ľudí vôbec nevyhľadá odbornú pomoc.

Najčastejšie dôvody nevyhľadania liečby :
-        strach s rozhovoru s cudzími ľuďmi
-        presvedčenie, že neexistuje účinná liečba
-        znechutený postoj zdravotného personálu

Ako sadá sociálna fóbia liečiť?
Napriek tomu, že rada ľudí jepresvedčená, že sociálna fóbia je rysom ich povahy, a tedasa s tým nedá nič robiť, nie je to pravda. Sociálna fóbia je dobreliečiteľná úzkostná porucha. Možnosti liečby sú v zásade dve, obe veľmiúspešné:

  • liečba liekmi (antidepresíva)
  • liečba psychoterapiou

Samotná liečba ukazuje výraznézlepšenie u 70-80% chorých. Podobné výsledky dosahujekognitívno-behaviorálna terapia. Pokiaľ liečba jedným spôsobom nepomohla, jemožná kombinácia oboch prístupov.

Ako rozrušiť bludný kruh sociálnej fóbie?
Ak chceme rozrušiť bludný kruhsociálnej fóbie, máme niekoľko možností:

  • Jednou z možností je vyhýbať sa všetkým situáciám, v ktorých pociťujete úzkosť. V prípade sociálnej fóbie to znamená vyhýbať sa tomu, čí vlastne potrebujete ovládať – medziľudským situáciám. Dôsledkom bude izolácia od ľudí, uzavretí v samote, neschopnosť pracovať.
  • Ďalšou možnosťou je začať užívať lieky. Tie zmenia biochemickú nerovnováhu na niektorých spojoch v mozgu, a tým dôjde k zníženiu základnej úzkosti.
  • Náročnejšia cesta je naučiť sa zvládať svoju úzkosť a strach zo sociálnych situácií pomocou expozície – namiesto toho, aby sme sa situácii vyhýbali, postupne sa im vystavujme tak dlho, až sa ich báť prestaneme. Aby expozícia bola úspešná, musí prebiehať od ľahšej k náročnejšej, v hierarchicky usporiadaných krokoch.
  • Ďalšia možnosť je postupne zmeniť svoje myslenie o tom, čoho sa bojíte. Tomu sa odborne hovorí kognitívna rekonštrukcia. Pri kognitívnej  rekonštrukcii sa človek učí zbavovať iracionálnych myšlienok typu: Určite pred ním vyzerám hrozne! a nahradzovať ich myšlienkami viac zodpovedajúcimi danej situácie – myšlienkami konštruktívnymi
  • Pre radu ľudí so sociálnou fóbiou, zvlášť ak ňou trpia už od detstva, je potrebné naučiť sa novým sociálnym schopnostiam. To znamená, že sa potrebujú postupne naučiť správať sa v rôznych situáciách, ktorým sa zatiaľ nevystavili. Jednoducho sa dá povedať, že sa potrebujú naučiť správať asertívne.
  • Veľmi vhodné je naučiť sa zvládať svoju úzkosť a strach pomocou upokojenia dychu a aplikovanej relaxácie. Pri aplikovanej relaxácii sa človek naučí znižovať svoj napätie pred obávanou situáciou alebo priamo v nej.

Najdôležitejšie teda je vystaviť sasituáciám, ktorých sa bojíte, a naučiť sa im čeliť. Odborne sa tomu hovoríexpozícia. Behom expozície pocítite strach a potrebujete sa naučiť, ako hoprekonať. To neznamená, že by ste hneď mali prekonávať úzkosť na hranicipaniky, ale znamená to naučiť sa prekonávať určitý strach, bez oho, aby ste naňprehnane reagovali. Po určitej dobe, za predpokladu, že sa obávanej situáciinevyhnete alebo z nej utečiete, sa vaše pocity strachu znížia samé odseba.

Liečba liekmi:
Nie všetky lieky používanév psychiatrii sú na sociálnu fóbiu vhodné. Anxiolytiká – lieky, ktoré sabežne používajú na rýchle zníženie úzkosti, ako je napr.: Diazepam, Oxazepam,Neurol, Xanax, Rivotril, veľmi vhodné nie sú. Krátkodobo síce sociálnu fóbiu znížia, v ďalšej perspektíveúčinnosť strácajú a ľahko na ne vzniká závislosť.

Vhodnejšie sú antidepresíva, hlavneskupiny liekov, ako sú RIMA, SSRI alebo NDRI. Sú veľmi účinné pri depresívnycha úzkostných stavoch, ale aj celej rade ďalších indikácii, ako sú napr.chronické bolesti a pod. Ďalšou prednosťou je, že na ne nevznikázávislosť.

Ako dlho trvá liečba antidepresívami:
Je veľmi dôležité neprerušiť liečbuantidepresívami predčasne. To by mohlo spôsobiť rýchly návrat príznakov. Aj poodznení úzkostných stavov je nutné pokračovať v užívaní liekov. Podľaodporúčania expertov by malo podávanie antidepresív trvať ešte najmenej rok až18 mesiacov po odznení sociálnej fóbie, pri závažnejšom priebehu ešte dlhšie.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.