Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dougles McGregor

Je autorom, ktorý skúmal pracovnú motiváciu. Jeho teoretické závery vošli do teórie a do praxe manažmentu pod názvom teória X a teória Y. Pri koncipovaní svojej teórie pracovnej motivácie zohľadnil dva protirečivé pohľady manažérov na zamestnancov.

Jeho prvý pohľad je teória X predpokladá, že zamestnanci majú vrodenú nechuť pracovať, sú leniví a ich ambície sú veľmi nízke. Vplyv na úroveň pracovnej motivácie týchto zamestnancov majú hlavne peniaze a miera uspokojenia potreby istoty a bezpečia.

Jeho druhý pohľad je teória Y predpokladá, že zamestnanci sa do pracovného procesu aktívne zapájajú, sú iniciatívni, radi preberajú zodpovednosť za plnenie konkrétnych úloh a ich pracovné ambície sú veľmi vysoké.

Vplyv na úroveň ich pracovnej motivácie má obsah práce, priestor na kreativitu a realizáciu vlastného potenciálu a uspokojenie potrieb sebarealizácie. Manažéri pracujúci s Teóriou X budú viac kontrolovať a motivovať striktne ekonomicky, čo ešte viac posilní správanie robotníkov. Druhá skupina bude spájať dosiahnuté ciele individualistov so skupinovými cieľmi, bude podporovaná kreativitou robotníkov a taktiež bude minimalizovaná kontrola.

V praxi sa McGregorovo učenie spája v syntéze Teórie Z.
Táto teória Z hovorí o tom, že človek môže byť motivovaný oboma prístupmi, pričom teória X sa uplatňuje hlavne v prevádzkach s vyšším podielom manuálnej a monotónnej práce a teória Y skôr pri sofistikovanej a duševnej práci. McGregorova teória X a teória Y nestratila svoj význam pre manažérov ani v súčastnosti, a to hlavne v oblasti výberu správneho štýlu riadenia a vedenia zamestnancov smerom k zvýšeniu ich pracovnej motivácie. Tieto Teórie pomohli a dodnes pomáhajú manažérom pracovať efektívnejšie.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk