referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Syndróm vyhorenia - pre gymnázium
Dátum pridania: 03.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wanila
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 039
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 

1. OBSAH: str.:

1. OBSAH .......................2
2. ÚVOD .........................3
3. METODIKA ..................4
4. VLASTNÁ PRÁCA .........5-10
5. ZÁVER ........................11
6. RESUMÉ ......................12
7. BIBLIOGRAFIA .............13

2. ÚVOD:

Moja seminárna práca je zameraná na problematiku syndrómu vyhorenia. V kapitolách sa postupne zaoberám problematikou syndrómu vyhorenia, charakterizujem problém syndrómu vyhorenia. Venujem sa jednotlivým príčinám vyhorenia. Rozoberám jednotlivé fázy syndrómu vyhorenia. Pre rozšírenie pohľadu na problematiku riešim problematiku profesií, ktoré sú najviac ohrozené týmto syndrómom. Zameriavam sa na prevenciu syndrómu vyhorenia a venujem sa aj predchádzaniu syndrómu vyhorenia. Popisujem aj reakcie na vyhorenie.

3. METODIKA:

Postupovala som metódou zhromažďovania a spracovávania materiálu z odbornej literatúry.

4. VLASTNÁ PRÁCA:

1. CHARAKTERISTIKA SYNDRÓMU VYHORENIA:

Syndróm vyhorenia je duševný stav, ktorý sa objavuje predovšetkým u pomáhajúcich ľudí – teda hlavne u učiteľov. Práve mnohí učitelia, a sú medzi nimi často kedysi najviac motivovaní a zapálení pre prácu so žiakmi, bývajú po relatívne krátkom čase úplne zničení. Vyhorenie je stav komplexného vyčerpania, duševnej únavy, emocionálnej, fyzickej i sociálnem únavy. Je doprevádzaný stratou ideálov, záujmu o prácu, chuti zdokonaľovať sa a pracovať na sebe.

2. PRÍČINY VYHORENIA:

Na vzniku syndrómu vyhorenia sa podieľa mnoho okolností. Niektoré súvisia s povahou práce, iné so zvládaním a riešením problémov a ďaľšie sa týkajú individuálnych vlastností človeka. U učiteľov patria k týmto okoľnostiam napríklad:

  • kritickí a proti škole naladení rodičia, nevďační žiaci 
  • konflikty v učiteľskom zbore 
  • nedostatočné spoločenské uznanie v kontraste so stúpajúcimi spoločenskými požiadavkami kladenými na školu, v ktorých nakoniec škola nemôže byť sama o sebe úspešná (boj proti drogám, ochrana životného prostredia atď.) 
  • nenaplnenie ideálov učiteľa (nedarí sa mu motivovať všetkých žiakov tak, ako on chce, kolegovia nie sú vždy podporou, atď.) 
  • prehnaná zodpovednosť 
  • nedostatočná psychohygiena. Učiteľské povolanie je po psychickej stránke veľmi vyčerpávajíce, pretože vyžaduje stálu komunikáciu, silnú citovú angažovanosť. Preto je psychohygiena (aktívny odpočinok, šport, turistika, venovanie sa koníčkom, atď.) veľmi dôležitá.

Existujú aj určité osobnostné dispozície podporujúce vznik tohto syndrómu. Najväčšmi sú ohrození ľudia so slabým sebapoznaním, s nízkym sebavedomím, s malou toleranciou záťaže a nedostatočnou sebadôverou. Ohrození sú aj ľudia, ktorí nevedia odpočívať, nemajú ujasnené svoje životné hodnoty a perspektívy, nie sú schopní spolucítiť a primerane komunikovať s druhými.

Príčiny vzniku syndrómu vyhorenia popísali aj Henning & Keller, ktorí určili 3 skupiny príčin:

  1. Individuálne fyzické príčiny: pasivita, bezmocnosť, prenášanie zodpovednosti na iných (kolegov), strata zmysluplnosti vlastnej práce, ale aj nadmerná snaha o aktivitu a podávanie stále vysokých výkonov. 
  2. Negatívne pracovné prostredie: nedostatočné priestory, zlé osvetlenie, vysoká hladina hluku, zlá vnútorná klíma pracoviska. 
  3. Inštitucionálne príčiny: nedostatok času, narušená vzájomná komunikácia, kooperácia, malá možnosť pracovného postupu, slabá finančná odmena za vlastnú angažovanosť.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Hartl,P.:Psychologický slovník.Bratislava:SPN,2001, , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.