referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Iľja, Eliáš
Sobota, 20. júla 2024
Neverbálna komunikácia
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MrKing
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 823
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

Verte či neverte, keď som dávnejšie počul pojem neverbálna komunikácia, povedal som si len: „No, zase nejaká tá odborná a nudná veda, ktorá nikomu nič nedá." No po dokončení tohto projektu som svoj názor na ňu musel zmeniť od základov

ÚVOD

Ani si neuvedomujeme, či chceme alebo nie, všetko čo robíme, ako hovoríme, tvárime sa, či stojíme, súvisí s neverbálnou komunikáciou. Povedal by som, že kto sa v nej aspoň trochu vyzná a pozná jej princípy je pánom situácie. Dokáže ľahšie odhadnúť človeka a má tak stále navrch. Či už je to na pracovných stretnutiach, v autobuse, na ulici alebo trebárs aj na rande. Áno, už len so základnými znalosťami o tejto komunikácii viete určiť, či má váš cieľ o vás záujem alebo nie. Ale pekne poporiadku.

ZÁKLADNÉ ZLOŽKY NEVERBÁLNEJ KOMUNIKÁCIE

Neverbálna komunikácia zahŕňa širokú oblasť toho, čo signalizujeme bez slov alebo spolu so slovami ako sprievod ku slovnej komunikácií.
K základným zložkám neverbálnej komunikácie patria: mimika, haptika, posturálna, gestikulácia, paralingvistika, kineztika, proxemika a pohľad. Neľakajte sa, nebude to bolieť a dokonca tomu budete aj rozumieť (dúfam).

Mimika - komunikácia výrazom tváre.
Existuje vraj viacero výrazov tváre, ktorými vyjadrujeme emócie. Vaši partneri môžu odhaliť, či ste prekvapení :-o, spokojní :-) , neistí :- ... Mimika nás môže prezradiť napríklad pri klamaní, alebo váhaní, keď sa máte rázne rozhodnúť nad dôležitým problémom (môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti). Je teda indikátorom prípadných konfliktov a vnútorného napätia u jednotlivca, ale aj v skupine. Dobrý pozorovateľ odhalí momentálne emócie.
Varovanie minizverstva zdravotníctva - !!! Mimika spôsobuje vrásky !!!

Pohľad
Pohľadom získavame toľko informácií a toľko ich o sebe vysielame (či už chceme alebo nie), že zraková komunikácia má kľúčový význam v celom sociálnom chovaní človeka. Pohľad má tiež „akčnú silu“, porovnateľnú s gestami a slovami: druhému človeku môžeme pohľadom veľmi ľahko navodiť pocit úzkosti, presvedčiť, prosiť ho, ba dokonca prebodnúť.

Haptika - komunikácia dotykom
Odborníci tvrdia, že zo spôsobu podania ruky a intenzity stisku si možno vytvoriť akú- -takú predstavu o človeku. Ale pozor! Nedá sa podľa toho postupovať vždy. ak partner pozná „reč podania ruky", môže ju využiť na to, aby ovplyvnil našu predstavu o ňom. Ako by sme mali teda podávať ruku? Priamo, nie dlaňou hore alebo s obráteným chrbtom ruky a stisk nech ja pevný, nie silný a krátky. Nemali by sme vyvolávať zlý pocit už z podania ruky.

Posturálna - komunikácia postojom
S týmto pojmom sa môžeme stretnúť pri označení telesnej polohy či fyzického postoja - individuálneho i v skupine. Fyzickým postojom možno prezradiť napríklad stratu záujmu o komunikáciu s priateľom. Preto by nebolo vhodné, keby sme navonok z vlastnej nepozornosti vysielali signály, že nás vôbec nezaujíma.

Gestikulácia - komunikácia prostredníctvom gest
Práve gestá majú osobitný a veľký význam. Gestá sú mlčanlivé slová. Gestikulácia má ako jediná zo spôsobov neverbálnej komunikácie svoju vlastnú syntax. Jej slovník a gramatika vytvárajú ucelený jazyk, ktorý je používaný hluchonemými ľuďmi. Hluchonemí „hovorili“ pomocou prstov už pred viac než osemsto rokmi. Reč ich gest je veľmi rýchla, až osemdesiat slov za minútu. Gestami nielen nahradzujeme slová, ale tiež ilustrujeme už povedané alebo pomocou gesta reagujeme na vzniknutú situáciu.

Ich uplatnenie môžeme vidieť najmä v športe, keď športovci nimi gestikulujú svoj úspech či neúspech. V posledných rokoch sa pomerne rozšírili aj medzi politikmi, ktorí ich s obľubou používajú, alebo v reality show. Slúžia aj na odovzdávanie jednoduchých signálov medzi partnermi. Určite sa vám už stalo, že ste niekedy na nudnej hodine odovzdávali (nie)potichu svoje nálady súdruhom kolegom. Výrazne môžu napomôcť trebárs aj pri spoločenských hrách, kedy je dobré si odovzdať informáciu tak, aby o tom súper nevedel (kent). Na to je však potrebný zohraný tím respektíve dôkladný nácvik signálov. Vo všeobecnosti skríženie rúk na prsiach vyjadruje obranný postoj, uzavrie prístup. Ruka na ústach môže symbolizovať rozpaky alebo dokonca klamstvo. Krátke trenie ukazováka o palec vždy dáva tú istú otázku - „čo to stojí?"

Paralingvistika - fonetické prvky prejavu
Tón reči, jeho hlasitosť, bezslovné prvky prejavu, frázovanie, výslovnosť, odmlky v reči... to všetko môže prezradiť našu istotu či neistotu. Zvlášť rušivé pri dlhšom verbálnom prejave je prílišné opakovanie toho istého slova či výrazu (vlastne, no, že, ehm, áno,....). Pri ústnom skúšaní by sme nemali používať váhavú pauzu a odmlky, nechceme predsa pôsobiť neisto. Hoci to nie je nikoho povinnosťou, no ovládanie dobrého jazykového prejavu môže mnohokrát napomôcť k dosiahnutiu vášho cieľa.

Kineztika - komunikácia pohybom
Čiastkové pohyby a ich koordinácia dodávajú človeku istý šarm a eleganciu. Aj vám sa určite bude lepšie rozprávať so šarmantným partnerom. Je zaujímavé všímať si svalové napätie pri bežnom rozhovore a konflikte. V budúcnosti budete mať tak možnosť jednoduchšie odhadnúť jeho momentálne psychické rozpoloženie.

Proxemika - komunikácia vzdialením a priblížením
Chápeme ju ako oddialenie a priblíženie k partnerovi v horizontálnej a vertikálnej polohe. Vo všeobecnosti rozoznávame štyri druhy zón človeka - intímna, osobná, sociálna a verejná. Rešpektovanie ich hraníc je u každého človeka odlišné.
Aj podľa toho dokážete odhadnúť, kto ku komu patrí, kto sa ku komu túli a naopak odťahuje. ak pristúpite k partnerovi bližšie, môže sa stať, že odstúpi, lebo ste narušili jeho osobnú zónu, do ktorej je odhodlaný vás nevpustiť. Môže to byť ale aj pre cesnakovú hrianku na raňajky – pozor na to.

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Neverbálna komunikácia SOŠ 2.9437 660 slov
Neverbálna komunikácia SOŠ 2.9155 1340 slov
Neverbálna komunikácia SOŠ 2.9803 987 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.