referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Móric
Utorok, 22. septembra 2020
Základy psychológie
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mischka18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 981
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.1
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 10m 10s
Pomalé čítanie: 15m 15s
 

SCHOPNOSTI

- predpoklad na vykonávanie určitej činnosti
- osobné predpoklady na vykonávanie určitej činnosti. Pre náš výkon, v ktorejkoľvek činnosti je náš osobný strop, t. j. úroveň, kt. ešte nemôžeme dosiahnuť pri optimálnych podmienkach a pri našom stálom záujme a vytrvalosti v zdokonaľovaní sa.
Pre lepšie porozumenie problematiky sa vyžaduje kvalifikácia.

Schopnosti:
A/ rozumové – zaraďuje sa sem inteligencia
B/ špeciálne
 • a) verbálne (rečové) – schopnosť vyjadrovať sa, ale najmä rozumieť zložitým vzťahom vyjadreným slovami
 • b) priestorová predstavivosť – súhrn 3 dôležitých schopností – priestorovej orientácie, kt. človek určuje svoju polohu v priestore; vizualizácie, na základe kt. dokážeme chápať vzťahy medzi predmetmi, kinestetickej predstavivosti – schopnosť predstavy pohybu v priestore
 • c) numerické (číselné) – zaobchádzanie s číslami
 • d) precepčná pohotovosť – schopnosť rýchleho postrehu
 • e) pamäťová schopnosť – schopnosť udržať a vybaviť si rozličné zapamätané skutočnosti
 • f) psychomotorické schopnosti – vyžadujú diferencované koordinované zaobchádzanie s rozličnými nástrojmi alebo prístrojmi
 • g) umelecké schopnosti – delia sa na:
  liberálne
  hudobné
  výtvarné
  herecké

Čím je niekto v určitej sfére schopnejší alebo, naopak, neschopnejší, tým to má väčší vplyv na jeho výkon.
INTELIGENCIA

- najvýznamnejšia schopnosť, označuje výkon jedinca
- schopnosť človeka primerane zareagovať a prispôsobiť sa novej situácii, kde nestačí skúsenosť. Dôležitá je tvorivosť. Intelektové schopnosti sa vyjadrujú inteligenčným kvocientom IQ.
Vzorec na IQ: IQ = (mentálny vek/fyzický vek)*100

Stupne intelektového výkonu:

do 20idiocita
20-49imbecilita
50-69debilita
70-79hraničné pásmo medzi rozumovou zaostalosťou a normou
80-89podpriemerná (subnormálna) inteligencia
90-109priemerná inteligencia
110-119nadpriemerná inteligencia (ľahký nadpriemer)
120-139vysoká inteligencia
140 a viac veľmi vysoká inteligencia (genialita)

Talent (nadanie)
- súbor schopností, alebo vlôh pre určitú činnosť.
Na druhej strane existujú aj jedinci s nedostatočnými alebo poruchovými schopnosťami:

 1. mentálne postihnutí
 2. edinci, kt. soc. prostredie neposkytlo dobré podmienky na vývin (soc. slabomyselnosť)
 3. jedinci, u kt. sa porucha vyskytla dôsledkom úrazu alebo poškodením mozgu
 4. postupný úbytok intelek. schopností (v starobe)

I.IV Dynamika psychiky

Motivácia – zapodievanie sa zdrojmi, dôvodmi, príčinami správania
Modely motivácie:

 1. model nedostatku – konanie motivované pocitom prázdna, nedostatku, kt. musí byť zaplnený (hlad, smäd, potreba vzduchu,...)
 2. model vybitia – k uspokojeniu dochádza pri vybití nahromadeného napätia, nazývajú sa homeostatické modely (homeostáza-rovnováha)

Konflikt – situácia alebo stav napätia, kt. vzniká keď sa človek musí rozhodovať medzi:

 • a)dvoma pozitívnymi motívmi
 • b)dvoma negatívnymi motívmi
 • c)pozitívnym a negatívnym motívom

Pri motivácii pôsobia motívy na rozličných úrovniach. Sú to motivačné vrstvy:

 • a.vedomý motív
 • b.nevedomý motív

Potreby- najvýznamnejšie motívy, kt. ovplyvňujú ľudské konanie

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Základy psychológie SOŠ 2.9444 8992 slov
Základy psychologie 2.9292 11160 slov
Základy psychologie 2.9447 591 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.