referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Piatok, 3. decembra 2021
Mladšia dospelosť
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: supip
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 039
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 20s
Pomalé čítanie: 8m 0s
 

Vnímanie, pozornosť, pamäť

Vnímanie:
Analiticko-syntetická činnosť analyzátorov sa zdokonaľuje aj keď zmyslové orgány už javia isté znaky starnutia (znižuje sa zorné pole, pružnosť šošovky sa začína zmenšovať).

Pozornosť:
Je zúžená len na niektoré oblasti, hlavne pracovné a záujmové.

Pamäť:
V porovnaní s predchádzajúci obdobím nemožno hovoriť o lepšej mechanickej ani logickej pamäti. Čo sa týka prijímania nových údajov, zhoršuje sa, výnimku tvoria vysokoškoláci.

Myslenie:
Zdokonaľuje sa vďaka narastajúcim skúsenostiam, vlastné myslenie, ako reálnosť, kritickosť a samostatnosť vzrastá.
V dospelosti sa nemení len spôsob myslenia, ale aj postoj k vlastnému uvažovaniu. Pri postformálnom myslení človek chápe, že vlastný názor je iba jedným z množstva možných názorov, chápe, že rôzni ľudia môžu mať rôzne názory (a nemusia byť nesprávne). Dospelý človek je už schopný urobiť kompromis, čo je prejavom schopnosti uvažovať komplexnejšie a akceptovať riešenie prijateľné z viacerých hľadísk alebo pre viac ľudí. Je schopný akceptovať, že jeho uvažovanie nemusí byť celkom presné.

City:
Citový život sa harmonizuje, emocionálna labilita sa mení na citovú stálosť, impulzívnosť sa mení na rozvahu.

Sociálne vzťahy v mladšej dospelosti
 • Vzťahy s rodičmi
  Dospelý človek už nie je závislý na svojej pôvodnej rodine. Vzťahy s rodičmi sú symetrickejšie a pokojnejšie. Medzi dospelými deťmi a starnúcimi rodičmi sa už nevyskytuje napätie, neporozumenie a konflikty. Mladý dospelý si už nepotrebuje vymáhať nezávislosť a demonštrovať symetrickú pozíciu. Svojich rodičov hodnotí objektívnejšie, uznáva ich skúsenosti, prijíma ich rady.
 • Vzťahy s rovesníkmi
  V mladej dospelosti sú dôležité vzťahy s rovesníkmi. Mnohé pretrvávajú ešte z obdobia adolescencie, ale mladý človek je otvorený novým kontaktom.
 • Partnerské vzťahy
  Mladí človek sa vymaňuje z pôvodnej rodiny. Je to obdobie hľadania a voľby životného partnera.
  Partnerský vzťah obvykle prechádza určitými fázami: 1. obdobie romantickej lásky, 2. prechodné obdobie napätia, uvoľňovanie vzťahu a zmenšovanie vzájomnej závislosti, 3. fáza realistického vzťahu. Na tejto úrovni je rozumné uzatvárať manželstvo. Úspešná adaptácia na manželstvo je založená na niekoľkých predpokladoch:
  -vymedzenie súkromia oboch partnerov,
  -vymedzenie povinností a práv oboch partnerov,
  -voľba určitého spoločného životného štýlu,
  -určité sebaobmedzenie, spojené s ohľadom na partnera, dôraz na kooperáciu a minimalizácia súperenia,
  -otvorená komunikácia a ochota riešiť problémy, uvedomenie si užitočnosti kompromisu.
 • Vzťah k dieťaťu
  Rodičovstvo je prirodzeným vyústením manželstva. Mladý dospelý je schopný plniť požiadavky rodičovskej roly. Tá mu prináša nielen nadradenosť a moc nad inou ľudskou bytosťou, ale aj značnú zodpovednosť. Ochota prijať rodičovskú rolu je ovplyvňovaná rôznymi vonkajšími aj vnútornými faktormi.
  Materstvo znamená pre ženu obvykle pokles záujmu o zamestnanie aj o ďalšie spôsoby sebarealizácie, dôsledkom čoho je komunikačná izolácia. Pokiaľ partner neprijme rolu akéhosi sprostredkovateľa medzi ženou a svetom mimo rodiny, môže dôjsť k prvým partnerský m konfliktom.

Rodičovskou skúsenosťou dozrieva vzťah k vlastným rodičom. Mladý človek často až teraz chápe ich postoje a správanie, ktoré sa mu predtým zdali neúčelné. Uvedomuje si zložitosť rodičovskej roly, jej zodpovednosť a neistotu jednoznačne pozitívneho zhodnotenia vlastného úsilia.
Tridsiatym rokom sa končí najdynamickejšie obdobie celého ľudského života, končí sa obdobie evolúcie a začína sa obdobie involúcie (starnutie, spätný vývoj).

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.