referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Beáta
Utorok, 28. júna 2022
Morálka na pracovisku
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kuril
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 695
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 13m 0s
Pomalé čítanie: 19m 30s
 

2.4 Spolupráca

2.4.1 Výhody spolupráce
 • skupiny dosahujú to, čo si naplánovali
 • skupiny majú spoločné ciele a motivujúce zámery
 • každý spolupracuje na aktuálnej úlohe a podieľa sa na dosiahnutí cieľa
 • skupina je zostava študentov, ktorí prispievajú vzájomne sa doplňujúcimi spôsobmi, ktorých výsledok prekoná súhrn výsledkov jednotlivcov
 • zaujatie pre úlohu a zaujatie pre výkon tvoria harmonickú rovnováhu
 • povzbudivá atmosféra, v ktorej si študenti veria, kritické situácie zvládajú, sú otvorení a pripravení rozprávať sa o tom, čo naozaj cítia
 • reagovanie na nápady druhých, vzájomné pôsobenie, komunikácia a zhoda v postupoch pri práci a štúdiu, aj keď sú názory odlišné
 • kritické analýzy dávajú členom skupiny poučenie, skúsenosť a vedú ich k prekonávaniu prehier a k zlepšujúcemu výkonu
 • práca v škole, ale aj doma sa postupne stáva pre študentov zábavou

2.4.2 Prínosy skupinovej práce

 • skupina obohacuje každého o znalosti a zručnosti, ktoré získava od ostatných
 • študent dostáva priestor na sebarealizáciu a maximálne využitie svojich schopností
 • atmosféra dôvery vytvára pocit pohody a uvoľnenia
 • skupina podporuje študenta v kritických situáciách
 • skupina zbavuje učiteľa problémov s riešením nepríjemných konfliktov, spôsobených rozpormi v individuálnych záujmoch
 • skupina umožňuje učiteľovi aplikovať rôzne stupne zložitosti úloh študentom
 • skupina dáva učiteľovi istotu, že aj náročnejšie úlohy budú zvládnuté
 • skupina umožňuje riešenie zložitých problémov, v ktorých sa môžu prelínať rôzne odborné oblasti – rozvíjanie medzipredmetových vzťahov
 • práca v skupine zvyšuje výkonnosť študentov aj učiteľov
 • skupinová práca zvyšuje stabilitu a dôveru, pestuje rozhľadenosť, prvky spolupráce, zásad fair-play, rozširuje vzájomnú komunikáciu ...

2.4.3 Pracovná a bežná skupina

vzťah k členom skupiny:

 • vzájomná závislosť a spolupráca
 • spoločné ciele, záujmy sa nekrížia
 • žiadna strata času kvôli individuálnym záujmom

prístup k plneniu úloh:

 • zmysel spoločnej zodpovednosti
 • členovia sa nestarajú iba sami o seba

využitie talentu členov:

 • uplatňovanie osobného talentu a vedomostí v skupine
 • každý v skupine pracuje na takej časti úlohy, v ktorej vyniká
 • člen skupiny podáva vlastné návrhy
 • rozvíjanie tvorivosti a fantázie

dôvera:

 • vzájomné porozumenie
 • vyjadrovanie vlastných nápadov, názorov, nesúhlasov a pocitov
 • kladenie otázok
 • tajnosti a nedôvera nemajú v skupine miesto

otvorenosť komunikácie:

 • čestná a otvorená komunikácia
 • odbúranie intrigánstva a pokrytectva

využitie kvalifikácie:

 • rozvíjanie zručností a všetkého čo sa študenti naučili
 • podpora celej skupiny
 • povzbudzovanie schopností a vlastnej tvorivej iniciatívy

prístup ku konfliktu:

 • všetci členovia skupiny sa podieľajú na rozhodovaní
 • ak sa skupina nemôže dohodnúť,všetci sú stotožnení, že učiteľ bude mať rozhodujúce slovo
 • cieľom sú pozitívne výsledky, nie všeobecné prispôsobenie
 • učiteľ nedovolí, aby problémová situácia prerástla do závažného konfliktu

2.4.4 Štádia vývoja spolupráce

Orientácia

 • členovia skupiny sa pohybujú v neistote a obavách
 • postavenie, rola a ciele skupiny ešte nie sú dané
 • nie je jasné, kto bude mať rozhodujúce slovo v skupine
 • prvé štádium je naplnené nedôverou k sebe, ale hlavne k členom skupiny

Konflikt a výzva

 • obdobie vzájomného skúšania a preverovania
 • zisťovanie zámerov a názorov učiteľa, ale aj jednotlivých členov skupiny
 • postupné formovanie skupiny
 • objavovanie drobných vzbúr, sťažností alebo výhrad
 • otvorený odpor a väčšie konflikty riešime menšou zmenou v skupine alebo otvorenou komunikáciou o určitej miere prispôsobenia sa navzájom

Súdržnosť

 • tretie štádiu je obdobím kohézie = súdržnosti
 • rozvíja sa otvorený skupinový duch
 • každý z členov skupiny dostal svoju správnu rolu
 • otázky autority a moci v skupine sa riešia formou diskusie

Opojenie

 • členovia skupiny už vyriešili zásadné rozpory
 • nastáva obdobie uvoľnenia a zvýšenej aktivity členov
 • dosahuje sa harmónia a zlepšujú sa vzťahy v skupine

Sklamanie

 • nereálny pocit harmónie sa môže začať rúcať
 • skupina nemusí napĺňať potenciál niektorých členov skupiny
 • skupina sa môže rozdeliť na podskupiny
 • hrozí znižovanie súdržnosti, rast nezáujmu a kritické poznámky

Prijatie

 • silnejší členovia v skupine vyzývajú ostatných vyrovnať sa s požiadavkami reality
 • podpora skupiny zo strany učiteľa
 • skúsenosti zvyšujú pochopenie pre vzájomné očakávania nielen jednotlivcov, ale skupiny ako celku
 • výsledkom tohto niekedy veľmi bolestivého vývoja je vytvorenie ucelenej skupiny, ktorá je prispôsobivá voči požiadavkám rôznych situácií, je efektívna a zrelá, pripravená na plnenie množstva náročných úloh
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Roland R. Geisselhart, Christiane Hofmann-Burkart – Zvíťazte nad stresom
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.