referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Sociológia
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: zulusa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 074
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 

Definícia a miesto sociológie v systéme vied, dimenzie (hľadiská) sociológie, úrovne sociologického skúmania spoločnosti.

Definícia

 • veda o spoločnosti, o sociálnom správaní, o vzájomnom pôsobení ľudí, o sociálnych skupinách , o sociálnych vzťahov a štruktúre a pod.
 • sociológia predovšetkým študuje súčasné spoločnosti, hoci zaujíma ju aj ich historický vývoj, skúma správanie ľudí, vzájomne ovplyvňovanie, vytváranie skupín, vzťahy
 • teoreticko – empirická veda, súlad vlastnej teórie s výsledkami soc. výskumu ( t.j. - teoretické poznatky chce zosúladiť z praktickými)

Spoločnosť –je predmetom skúmania viacerých spoločenských vied

Aké vedy sú a ako vplývajú na sociológiu? (miesto sociológie v systéme vied)

Psychológia – sústreďuje sa na skúmanie jednotlivca a jeho psychiku(vzťahy medzi ľuďmi a ich psychické charaktery)

Sociálna psychológia – kombinácia psychológie a sociológie, skúma vzťahy medzi jednotlivcami a skupinou, a pôsobenie soc. skupín

Ekonómia – skúma výrobu, rozdeľovanie a spotrebu tovarov a služieb spoločnosti, ekonomickej spoločnosti(fungovanie ekonomických inštitúcií v spol., miesto a vplyv v živote spoloč.)

Politológia – užšie zameraná ako sociológia, skúma problematiku politických systémov, procesy získavania a uplatňovania moci v spoločnosti,(študuje polit. inštitúcie ako súčasť života v spol.)

Antropológia – sa najviac približuje k sociológii, skúma však predovšetkým kultúrne stránky života, sústreďuje sa na tradičné spoločnosti a skupiny (študuje moderné spoločnosti)

História – študuje iba minulosť, dejiny spoločnosti


Hľadiská sociológie

Demografické – soc. pri spoločnosti vychádza z konkrétnej populácie

Psychologické – soc. rešpektuje dôležitosť jednotlivca

Kolektívne – zdôrazňuje, že problémy ľudia riešia združovaním sa do skupín, kt. tvoria prvky zo spol.

Štruktúrne – skúmanie soc. systému

Kultúrne – spoločnosť vytvára systém hodnôt, noriem, vzorov správania, poznatkov o vierovyznaní

Dynamické – zdôrazňuje nevyhnutnosť študovať spoločnosť ako istým spôsobom fungujúci , pretrvávajúci a pri tom neustále sa meniaci a vyvíjajúci sa systém


Sociologická teória – dve základné úrovne skúmania

 1. Mikrosociologické
 2. Makrosociologické

Mikrosociológia

 • sa sústreďuje na skúmanie každodenného správania, činnosť,... jednotlivcov v malých skupinách,
 • podrobné štúdium toho čo si ľudia myslia, robia, hovoria, a ako sa správajú v každodennom živote

Makrosociológia

 • sa sústreďuje na skúmanie všetkých soc. skupín, kultúry, soc. štruktúry, zmeny...
 • charakterizuje celú spoločnosť alebo jej časti
 • makrosociolog. prístup rozoberá politické, ekonomické a iné skutočnosti kt. v konkrétnej spoločnosti spôsobujú nezamestnanosť

Mikro + Makroúroveň – sa v sociologickom skúmaní kombinujú, množstvo javov pochopiť uplatnením oboch prístupov

Sociológiu spôsobuje pluralitu teoretických pohľadov na spoločnosť (dve otázky):

 1. Čo dáva a udržuje spoločnosť pohromade?

  Odpoveď: a)teória soc. konsenzu (zhody) – teória spoločenskej nevyhnutnosti, ktorá zabezpečuje stabilitu spoločnosti, funkčná nevyhnutnosť – vzájomná soc. odkázanosť ľudí
  -ľudia spolupracujú utvárajú skupiny = spoločenstvo

  b) teória soc. konfliktu – využívanie moci v spoločnosti, spoločenské usporiadanie nevyhovuje všetkým ľuďom čo vytvára konflikt, čiže akékoľvek usporiadanie je vhodné len pre časť jej členov ostatné sú donútené

 2. Aký je vzťah medzi jednotlivcami a spoločnosťou?

  Odpoveď:
  a) teória soc. konsenzu – vo vzťahoch ma dominantné postavenie spoločnosť, kt. vyvíja určitý tlak na jednotlivca
  b) Interpretatívna sociológia – vyzdvihuje konanie jednotlivcov, svet je výsledkom konania ich činností, konanie jednotlivcov utvára spoločnosť

  Sociologický výskum – špecifický výskumný prístup zameraný na skúmanie spoločenských poznatkov, kt. využíva empirické údaje. Empíria = skúsenosť
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociológia SOŠ 2.9911 258 slov
Sociológia GYM 2.9836 1845 slov
Sociológia SOŠ 2.9703 504 slov
Sociológia GYM 2.9773 2010 slov
Sociológia SOŠ 2.9616 10835 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.