Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ako si nájsť zamestnanie

Je niekoľko možností, ako hľadať nové zamestnanie. Napríklad môžeme odpovedať na inzerát, ale viacerí v situácii, keď sa usilujú zabezpečiť si vyhovujúce zamestnanie, obracajú sa na agentúry, ktoré svojim klientom vyhľadávajú primerané pracovné pozície nielen na )Slovensku, ale často aj v zahraničí.

U nás, rovnako ako v ostatných krajinách Európy, existujú tri typy týchto agentúr:

  1. agentúry, ktoré sprostredkúvajú zamestnanie za úhradu,
  2. agentúry dočasného zamestnávania (sú to lízingové agentúry) a
  3. agentúry podporovaného zamestnávania.

Agentúry, ktoré sprostredkúvajú svojim klientom zamestnanie za úhradu, vyberajú od nich za vybavenie zamestnania poplatky. Ich výška závisí od dĺžky doby zamestnania u príslušného zamestnávateľa. Keď klient podpíše pracovnú zmluvu na dobu kratšiu ako 6 mesiacov, sprostredkovateľská organizácia môže podľa zákona pýtať maximálne 20 % z mesačného platu, uvedeného v zmluve klienta s novým zamestnávateľom. Pri dobe zamestnania viac ako 6 mesiacov poplatok môže byť vo výške až 30 % .

Prostredníctvom týchto agentúr najviac občanov Slovenska si našlo prácu v Českej republike, v Anglicku a v Maďarsku.
Ak si niekto nájde zamestnaie prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania (lízingovej agentúry), stane sa jej zamestnancom, a nie zamestnancom firmy, v ktorej pracuje. Agentúra je jeho zamestnávateľom, s ňou klient podpisuje pracovnú zmluvu


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk