Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Psychické zdravie a stres

Psychické zdravie a stres

- Zdravie – stav úplného telesného, duševného a sociálneho blaha.
- Zdravý človek je charakterizovaný:
1. neprítomnosťou choroby alebo poruchy
2. fyziologické miery nesignalizujú riziko pre zdravie
3. dotyčný žije zdravým životným štýlom
- predpokladom zdravia je duševné zdravie
- duševne zdraví ľudia:
1 .majú sami k sebe dobrý postoj
2. cítia sa dobre medzi inými ľuďmi
3. sú schopní zvládať požiadavky života
- stres
• situácie, ktoré vyvolávajú napätie
• nešpecifická odpoveď organizmu na akúkoľvek požiadavku, ktorá sa naň kladie (príjemná, alebo nepríjemná)
• emočné a psychické reakcie na akékoľvek duševné a telesné ohrozenia
• záťaž
- záťaž vyvoláva všeobecný adaptačný syndróm
• určitá reakcia žliaz s vnútorným vylučovaním
• zvyšuje sa všeobecná aktivačná činnosť organizmu (jeho pripravenosť reagovať)
- stresor – podnet, ktorý stres vyvoláva
- charakteristická odpoveď na záťaž: útok alebo útek (fight or flight)
- stresová reakcia prebieha v troch štádiách:
I. štádium alarmu
 organizmus je v stave zvýšenej pohotovosti
II .štádium rezistencie (odolnosti)
 keď stresová situácia trvá, fyziologická reakcia sa vracia do normálu, ale „zásobáreň“ energie pre telo sa vyčerpáva
III. štádium exhauscie

- adaptačné mechanizmy:
•chránia osobnosť na psychologickej úrovni
•udržujú súlad medzi protichodnými tendenciami
•uspokojujú emocionálne potreby
•znižujú napätie a úzkosť
•napomáhajú vyhnúť sa nebezpečenstvu
•zvyšujú pocit istoty
•modifikujú (menia) realitu, aby bola pre človeka prijateľnejšia, menej stresujúca
- adaptácia:
a) primeraná (adekvátna)
účelné aktivity, ktoré sú v súlade s potrebami jedinca, ale nezasahujú neprimerane do potrieb iných ľudí
b) neprimeraná (maladaptácia)
dochádza k nej vtedy, ak sa nedarí dosiahnuť súhlas medzi potrebami jedinca a podmienkami prostredia
neurotická maladaptácia
•býva sprevádzaná emocionálnymi konfliktami, ťažkosťami pri vyrovnávaním sa s niečím (zmena zamestnania, školy)
sociálna maladaptácia
•ak má nesúhlas dosah na okolie jednotlivca
•znížená schopnosť adekvátne vychádzať s ľuďmi
morálna maladaptácia
•prejavy sociálnej neadekvátnosti, delikvencia až kriminalita

- signály stresu: chronická žalúdočná nevoľnosť, bolesti hlavy, kožné vyrážky, bolesti chrbtice, nepravidelné dýchanie, nespavosť
- somatické príznaky stresu: obhrýzanie nechtov, škrabanie sa vo vlasoch, škrípanie zubami, podupávanie alebo šúchanie nohami, „hniezdenie sa“ na mieste, hranie sa s predmetmi, napr. ceruzkou, prstami, okuliarmi
- príznaky stresu v nálade: úzkosť, depresie, pocity frustrácie, hnevu, hostility (nepriateľskosti), podráždenosti, netrpezlivosti, nespokojnosti. Závažnejšie sú pocity bezradnosti, viny, beznádeje, bezmocnosti, hanby
- príznaky stresu v správaní: prejavy agresie, narušenia spánku, snaha robiť viac vecí naraz, nechávať nedokončenú prácu „do poslednej minúty“ s následným panikárstvom, emocionálne výbuchy, neschopnosť adekvátne si organizovať čas (na dôležité veci si nenechá dosť času). Človek hovorí moc rýchlo, alebo nahlas, agresívne, skáče ľuďom do reči alebo ich prekrikuje, či nepočúva čo hovoria. Neschopnosť odpočívať, jedenie pri práci, strata zmyslu pre humor, prudké gestikulovanie, nervózne a prehnané reakcie na hluk.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk