referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratko
Utorok, 29. novembra 2022
Psychológia trhu
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: babu
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 424
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
- psychológia trhu je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá štúdiom zákonitostí psychickej stránky ekonomického správania tých subjektov, ktoré tvoria spolu systém trhu, teda spotrebiteľov, výrobcov a predávajúcich


Predmet psychológie trhu

- Predmetom jej vedeckého záujmu sú teda psychické procesy a funkcie, ktoré súvisia so správaním sa kupujúceho pri výmene tovaru za peniaze a naopak. Zaoberá sa tiež rozborom psychologických aspektov jednotlivých segmentov trhu –ponuky a dopytu – psychologickou analýzou tovaru a módy, psychologickými aspektami hospodárskej a obchodnej politiky a filozofie, psychológie cien a cenových opatrení, psychológiou reklamy.
Veľkú časť predmetu aj vedeckého záujmu tvorí psychológia obchodného rokovania a predaja.

Oblasti psychológie, ktoré tvoria predmet psychológie trhu:

1.Psychológia spotrebiteľa a spotrebiteľského správania
2.Psychológia predavača
3.Psychológia predaja
4.Psychológia reklamy a propagácie
5.Psychológia skúmajúca špecifické obchodné činnosti a problémy pracoviska (obchodné systémy, obchody).

Psychológia trhu a jej vzťah k ostatným psychologickým disciplínam

- Psychológia trhu podstatou svojho predmetu skúmania a oblasťou vedeckého záujmu stojí na pôde spoločenských vied. Je úzko spätá s ekonomickou vedou, sociológiou, filozofiou a estetikou, ale aj všeobecnou, sociálnou a pracovnou psychológiou, ktorých metódy široko používa a tiež svojimi poznatkami, výskumnými výsledkami, špecifickými metódami a postupmi pri riešení jej imanentných problémov, ich rozvoju prispieva a vedecky ich motivuje.

Špecifické metódy psychológie obchodu – trhu

1.psychodiagnostické metódy
-aplikované najmä v oblasti personálneho manažmentu
-súbor dotazníkových a testových metód a techník zameraných na zisťovanie:
-vlastností a schopností jednotlivca
-kolísania osobnostných charakteristík v závislosti od prac.situácií
-štruktúry osobnosti pracovníka
-funkčnej stránky a dynamiky jednotlivca
•využívajú sa : objektívne testy, špeciálne dotazníky, psychodiagnostické
metódy, manažérske testy, executive search

2.analytické psychologické metódy pracovnej činnosti
- najčastejšie používané metódy sú:
•metódy štúdia objektívnych materiálov podniku
•metódy štúdia priebehu výsledkov pracovnej činnosti
•metódy analýzy pracovnej činnosti
•snímkovanie pracovného dňa
- využíva: identifikačnú metódu, aktívny výskum, obsahovú analýzu,
problémovú analýzu, kauzálnu analýzu

3.škálovacie techniky a stupnice
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.