Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Starostlivosť o duševné zdravie človeka

Pohodu a zdravie človeka výrazne ovplyvňuje okolie (najmä vzduch, voda) a spôsob života. Svetlo a vzduch, jedlo a pitie, prácu a odpočinok, spánok a bdenie, činnosť mysle treba dávkovat tak, aby v ľudskom tele bola harmónia. Táto myšlienka bola nielen súčasťou životných pravidiel antických Grékov, ale jestvuje v pravidlách osobnej hygieny a životosprávy dodnes.

Životospráva výrazne ovplyvňuje zdravie človeka. Pre duševnú hygienu a duševné zdravie je dôležité vyhýbať sa škodlivinám, ako je napr. pitie alkoholu alebo užívanie omamných látok a vediet vhodným spôsobom relaxovať. Súčasťou duševnej hygieny je sebapoznanie a správne začlenenie sa do spoločnosti. Pre duševné zdravie je dôležitá duševná rovnováha a pestovanie povahových vlastností, ktoré umožňujú vyhýbať sa nedorozumeniam medzi ľuďmi alebo ich aspoň vhodne riešiť.

Dôležité je striedať prácu s odpočinkom. Neprimerané úlohy a ciele a nemožnosť ich splniť vedú k poruchám duševného života aj vnútorných orgánov. Ide o stres. Ten však nemožno zdolať alkoholom ani inými drogami. Človek má žiť tak, aby si po celý život zachoval zdravie a duševnú sviežosť. Režim dňa by mal zahŕňač prácu a oddych. Pre obnovu duševných a telesných síl je dôležitý spánok. Po duševnej práci treba zaraďovať aktívny odpočinok, napr.šport, prácu v záhrade. Po namáhavej telesnej práci zasa napr. čítanie knihy a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk