referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Sobota, 3. decembra 2022
Drogová závislosť
Dátum pridania: 16.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lenocka62
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 835
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Problém drogových závislostí detí a mladých ľudí je nutné vidieť ako závažný celospoločenský jav, ktorý je podmienený mnohými faktormi. Základom riešenia tohto pálčivého problému je správna výchova detí a mládeže ako výsledok spolupráce viacerých základných činiteľov, v ktorých majú prioritu rodina a škola. Rodina má pre dieťa a mladého človeka prioritný význam, pretože tvorí jeho emocionálne zázemie, stáva sa centrom bezpečia a istoty, získavania podnetov a prvých životných skúseností. Výsledky dlhodobého a kontinuálneho výskumu faktorov podmieňujúcich experimentovanie mladých ľud s legálnymi a nelegálnymi drogami poukazujú na niektoré významné zistenia.

Na Slovensku už niekoľko rokov prevláda klesajúca tendencia v uzatváraní manželstiev zapríčinená zlou ekonomickou situáciou, nezamestnanosťou mladých ľudí, nedostatkom bytov a ich vysokou cenou, ktorá zapríčiňuje fakt, že pre mnohých mladých ľudí sú nedostupné. V rámci spoločenského vývoja sa menia aj funkcie rodiny, avšak žiadna inštitúcia nedokáže nahradiť rodinu v oblasti vytvárania citových vzťahov. Dieťa už od útleho detstva potrebuje pre svoj správny a harmonický vývoj vytvorenie citovej väzby k dospelej osobe s možnosťou kladnej citovej odozvy. Z hlbšej analýzy kvality rodinných vzťahov je zrejmé, že mierne klesá počet respondentov žijúcich v rodinách, kde sú rodinné vzťahy dobré a mierne sa zvyšuje počet mladých ľudí uvádzajúcich zlé medziľudské vzťahy v rodine.

Aj toto mierne zhoršenie rodinných vzťahov je hodnotené negatívne, pretože sa ukázalo, že kvalita rodinných vzťahov je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich osobnosť mladého človeka. Mladí ľudia, ktorí majú vytvorené dobré a srdečné vzťahy so svojimi rodičmi, majú vo veľkej väčšine rovnaké vzťahy aj ku svojim súrodencom a okoliu. V rodinách, kde si nedokážu vytvoriť dobré medziľudské vzťahy rodičia a deti, si ich často nedokážu vytvoriť ani deti medzi sebou. Len necelá tretina opýtaných nemá žiadny veľký rodinný problém, zatiaľ čo mnohí mladí ľudia sú nútení riešiť niekoľko závažných rodinných problémov súčasne.

Najčastejšie ich trápi nedostatok financií a dlhodobá nezamestnanosť. Aj keď hodnotenie životnej úrovne často ovplyvnené subjektívnymi nárokmi respondentov, výsledky výskumu naznačujú mierny pokles životnej úrovne mladých ľudí. Mladí ľudia, ktorým peniaze vo väčšej miere chýbajú, častejšie uvádzajú zhoršené rodinné vzťahy, zatiaľ čo väčšina opýtaných, ktorí majú dostatok citových podnetov zo strany rodičov, pociťuje spokojnosť aj po materiálnej stránke. Častým problémom býva aj vážne ochorenie niektorého člena rodiny, zlé vzájomné vzťahy alebo rozvod rodičov. V nižšej miere do ich života negatívne zasahuje alkoholizmus, smrť rodinného príslušníka, psychické násilie, agresivita a fyzické násilie, prípadne psychické ochorenie niekoho z rodiny. V najnižšej miere sa v rodinách respondentov vyskytuje aj drogová závislosť, prípadné trestné stíhanie alebo väzba niektorého člena rodiny.

Pri riešení veľkých osobných problémov sú prioritnými poradcami mladých ľudí rodičia, najmä matky a priatelia. Zásadný vplyv na osobnosť dieťaťa má štýl rodičovskej výchovy, ktorým sa realizuje charakter požiadaviek a kvality reakcie rodičov na správanie detí. Z výsledkov výskumov jednoznačne vyplýva, že najlepšie podmienky pre zdravý psychický a fyzický vývoj dieťaťa a mladého človeka má úplná rodina, s dostatočných ekonomickým zázemím a vybudovanými dobrými vzájomnými vzťahmi zabezpečujúcimi obojstrannú dôveru a pomoc deťom pri riešení osobných problémov. Významným faktorom ochraňujúcim mladých ľudí pred fajčením tabakových výrobkov, konzumáciou alkoholických nápojov a nelegálnych drog je najmä kladný osobný príklad rodičov, realizácia záujmov spôsobujúca mierny deficit voľného času a priateľské kontakty s osobami, ktoré patria k abstinentom.

K rodinným ochranným faktorom patria tiež jasne stanovené výchovné pravidlá primerané veku dieťaťa, spoločná realizácia záujmov a jasne stanovené negatívne postoje rodičov ku konzumácii aj legálnych drog. Rizikovým faktorom v rodine je najmä nezáujem rodičov o potreby dieťaťa a prísny spôsob výchovy uplatňujúci aj telesné tresty.
 
Podobné referáty
Drogová závislosť SOŠ 2.9735 2395 slov
Drogová závislosť 2.9852 2366 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.