Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Zákonitosti procesu únavy

Únava sa riadi určitými zákonitosťami mikroskopických a makroskopických procesov, ktoré v danom materiáli prebiehajú v závislosti od veľkosti amplitúdy napätia, teploty, stavu napätosti, od agresivity obklopujúceho prostredia a od počtu zaťažovacích cyklov.

Rozhodujúcim faktorom, ktorým sa riadi proces únavového poškodenia, je veľkosť amplitúdy plastickej deformácie. Mnohonásobné opakovanie aj veľmi malej plastickej deformácie vyvolá zmeny v štruktúre a v dislokačnej štruktúre, a s tým súvisiace zmeny mechanických vlastností. V dôsledku toho dôjde ku kumulatívnemu poškodzovaniu materiálu končiacemu únavovým lomom.

Podľa druhu nevratných zmien, spôsobených cyklickou plastickou deformáciou, pozostáva proces únavy z troch časových štádií:

1.štádium zahrnuje zmeny mechanických vlastností, ktoré spôsobuje cyklické namáhanie
2.štádium predstavuje iniciáciu trhlín
3.štádium zahrnuje šírenie trhliny

Tieto štádiá časovo po sebe nasledujú, nie sú však ostro ohraničené, ale sa časovo prekrývajú.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk