referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anabela
Sobota, 20. augusta 2022
Psychológia čitateľa - základné pojmy
Dátum pridania: 11.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: William
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 363
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Literárna tvorba a recepcia literárneho diela sú vecou špecifickej ľudskej činnosti, v ktorej majú významnú úlohu duševné vlastnosti a schopnosti človeka. Preto je nevyhnutné začleniť do výskumu literárnej komunikácie aj psychologický výskum.

Psychológia čitateľa sa orientuje najmä na skúmanie individuálnej psychológie čitateľov, čitateľskej typológie a psychológie čitateľských skupín.

ČITATEĽSKÝ POSTOJ je určitá psychická situácia čitateľa, jeho duševné naladenie na recepciu (príjem) literárneho diela. Existuje päť základných typov čitateľských postojov:

1. filozoficko-spoločenský postoj
2. inštrumentálno-výchovný postoj
3. esteticko-kontemplatívny postoj
4. emocionálny postoj 
5. veristický postoj
(príjem s presvedčením o autentickosti a hodnovernosti diela).

Pri analýze literárneho diela je dôležité rozlišovanie typov ESTETICKÉHO VNÍMANIA. Ide o tieto typy:

1. typ objektívny, intelektuálny (mysliteľský) - s kriticky porovnávacím aspektom
2. typ subjektívny, fyziologický (zmyslový) - s dôrazom na impresie a popudy
3. typ asociatívny (citový) - založený na asociáciách a abstraktných záľubách
4. typ charakterový (intuitívny) - založený na komunikácii osobných a neosobných prvkov.

V teórii psychológie čitateľa má svoje významné miesto aj trojaká MODALITA PSYCHICKÝCH STIMULOV vnímania umeleckého diela:

1. tenzívny stimul (narastanie napätia, úzkosti, strachu)
2. detenzívny stimul (znižovanie, uvoľňovanie napätia)
3. indiferentný stimul (neporozumennie, klišé, pseudokomunikácia).

ESTETICKÝ ZÁŽITOK je špecifický spôsob interakcie medzi umeleckým dielom a psychikou prijímateľa.

ČITATEĽSKÁ KONKRETIZÁCIA LITERÁRNEHO DIELA sa chápe ako celistvosť, v akej vystupuje dielo v doplnení a pretvorení čitateľom.

ZÁKLADNÉ METÓDY PSYCHOLOGICKÉHO SKÚMANIA ČITATEĽA:

1. pozorovanie (popis javu, charakteristika, introspekcia)
2. experiment (cieľavedome navodený proces a jeho sledovanie)
3. interview (štandardizovaný a naštandardizovaný rozhovor)
4. dotazník (súbor otázok s inštrukciou výberu odpovedí)
5. štúdium produktov činnosti (prejav čitateľa)
6. sociometria (výskum vzťahov vnútri malých skupín)
7. obsahová analýza (sociálnopsychologický rozbor literatúry)
8. meranie postojov (polaritná konfrontácia odpovedí)
 
Zdroje: Lesňák, R.: Literatúra medzi ľuďmi. Bratislava, Slovenský spisovateľ 1977, s. 35-55.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.