Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Bezdomovectvo (na Slovensku)

Úvod

Stretávame ich denne. Keď kráčame po ulici, čakáme na stanici, prechádzame podchodom. Poznáme ich z diaľky a z diaľky krútime hlavou: „Nie, nedám. Nemám drobné...". Pre istotu. Bezdomovci. Špinaví, opití. Nie všetci sú rovnakí. Veď sú to ľudia. Ako my. Aj my sme rôzny...Zaslúžia si našu pomoc. A ako sa to dá? Čo hovoria naše zákony? Čo všetko sa podniká v ich záujme?

Bezdomovci

Najskôr krátko kto sú bezdomovci. Ako ich definovať. Podľa internetovej stránky pouličného časopisu NotaBene existuje niekoľko definící. Najednoduchšia: bezdomovec je človek bez možnosti využívať trvalý prístrešok. Kedže každý vie, že bezdomovectvo suvisí s chudobou ďaľšia definícia preto môže byť: „Bezdomovci sú osoby s nedostatkom prostriedkov, nielen materiálnych, potrebných k bežnému spôsobu života a bez možností, či schopností s nimi ďalej zmysluplne nakladať.“

Podľa Európskej únie: Bezdomovec je osoba:
a, bez prístrešku (rooflessness - na ulici)
b, bez bytu (houselessness – bez bytu) – nocľaháreň, chatka
c, bývanie v neistých podmienkach (nemá dostatočný príjem, ubytovňa spojená s prácou)
d, bývanie v neprimeraných podmienkach (priveľa ľudí, zlý stav, mimo elektriny)

Bezdomovectvo je extrémne vylúčenie zo života - extrémne vylúčenie má viaceré rozmery:
- materiálny (nemá strechu nad hlavou, nemá, čo jesť a čo si obliecť)
- sociálny (sociálne vzťahy v rámci rodiny, priateľov, kolegov a pod.)
- pracovný (nemá zamestnanie – je pre spoločnosť nezaujímavý – nič pre ňu neprodukuje)
- kultúrny (nezúčastňuje sa na živote spoločnosti)
- zdravotná starostlivosť (má nedostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti)


Na základe týchto definícií môžeme vyvodiť, že bezdomovectvo postihuje človeka na dvoch úrovniach:

1. materiálnej :
materiálny nedostatok vzniká na základe absencie domova, týka sa základných fyziologických potrieb - prístrešku, stravovania a obliekania

2. sociálnej :
to, že človek nemá domov, znamená, že je vylúčený z rodinných, priateľských a pracovných vzťahov – jednoducho vzťahov v sociálne prijímanom prostredí. To ho odsúva na okraj spoločnosti (extrémne vylúčenie) a väčšinou aj spôsobuje zotrvávanie v stave bezdomovectva.

Bezdomovec je človek, ktorý nemá domov. Bezdomovectvo teda neznamená len stratu prístrešku – strechy nad hlavou, ale stratu domova v jeho širokom zmysle.

Čo je to domov? (podľa veľkého sociologického slovníka):
Domov je vyjadrením emocionálneho vzťahu človeka k jeho najbližšiemu svetu, osvojením si tohto sveta, jeho humanizáciou a intimizáciou. Človek sa do domova rodí, prostredníctvom rodiny prijíma hodnoty spoluvytvárajúce pocit domova. Domov sa formuje pod rôznymi sociálnymi vplyvmi tradícií, získaného postavenia, čo sociálnych interakcií. Mať domov neznamená mať len strechu nad hlavou. Pre väčšinu ľudí to znamená možnosť dlhodobo bývať v bezpečnom a prijímajúcom prostredí. Domov zabezpečuje pocit bezpečia a súkromia, je miesto oddychu a sociálnych vzťahov. To, čo má pre bezdomovca fatálne následky je strata sociálnych vzťahov, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom domova.
Konkrétne aktivity pre bezdomovcov

Ľudia bez domova predstavujú veľmi špecifickú skupinu ľudí v núdzi. Ich opätovné zaradenie do spoločnosti, alebo aspoň pomoc v ich zložitej situácii vyžaduje zriadenie efektívnej sociálnej siete. Medzi základné prvky tejto siete patrí:

Streetwork
Kontaktovanie bezdomovcov v ich vlastnom prostredí - na ulici.
Nocľahárne s podmienkou absencie alkoholu - najbežnejšie nízkoprahové nocľahárne.
Nocľahárne bez podmienky absencie alkoholu - sú to takzvané nízkoprahové nocľahárne určené predovšetkým pre ľudí trpiacich závislosťami.
Hygienické centrá - sprchy, pračky... Na Slovensku zatiaľ veľmi zriedkavá služba.
Šatstvo - šatstva býva dostatok. Asi aj preto, že zbierky šatstva sú zväčša to prvé, čo ľudí v súvislosťou s pomocou bezdomovcami napadne.
Strava - zadarmo, alebo len z asymbolický poplatok.

Sociálne poradenstvo - Veľmi dôležitá pomoc. Veľa bezdomovcov potrebuje pomoc pri kontakte s úradmi.
Zdravotná starostlivosť - Vela bezdomovcov trpí rôznymi chronickými chorobami. Je to spôsobené drsnosťou života na ulici.
Ubytovne - Nízkonákladové možnosti uybtovania.
Pracovné programy - Napriek všeobecnému názoru, veľa bezdomovcov chodí na rôzne brigády a snaží sa násjsť si solídnu a stálu prácu. Častokrát sú žiaľ podvedení. Po vykonaní práce nedostanú zaplatené. Preto bývajú veľmi opatrný, keď im niekto ponúka prácu.
Klubové aktivity - Nie len chlebom je človek živý. Bezdomovci majú rovnaké duševné potreby ako zvyšok populácie.
Duchovné programy - Duchovná podpora a pomoc je v rámci tvrdej reality života viac ako vítaná.
Program boja proti závislostiam - Je ťažké byť na ulici a nepiť. Niektorí sa na ulicu dostanú aj vďaka alkoholu. Dnes je všeobecne známe, že alkoholizmus je choroba. Okrem alkoholu býva častým zjavom aj gamblerstvo.
Denné centrum - Neradi ich vidia pred obchodnými centrami, na uliciach, v parkoch... všade. Niekde však byť musia.
Chránená dielňa - Zohľadňuje špecifickosť tejto skupiny ľudí a postupne ich pripravuje formou pracovnej terapie na opätovné získanie bežného zamestnania.


Bezdomovectvo a zákon

Prespávanie na verejných priestranstvách sa podľa návrhu novely Zákona o priestupkoch, ktorú pripravilo Ministerstvo vnútra SR, môže sankcionovať sumou až do 3000 Sk. Táto novela by medzi páchateľov priestupkov zaradila okrem ľudí bez domova aj ľudí, ktorí stanujú v lese alebo prespávajú na poli.

„Na Slovensku je akútny nedostatok nocľahární, existujúce nocľahárne v Bratislave - zatvárajú na leto napriek protestom mimovládnych organizácii. Novela je v logickom rozpore s realitou a nerieši príčinu. Stavia občana bez prístrešia do neriešiteľnej situácie. Nemá sa kam ísť ubytovať, ale nemôže prespať na verejne prístupnom mieste pod hrozbou priestupku. “

Záver

Vďaka mimovládnym organizáciám ľudia bez domova nájdu útočisko aspoň na pár nocí, nájdu prácu, ľudí, ktorým nie sú ľahostajní avšak dlhodobé riešenie musia nájsť oni sami. Postaviť sa na vlastné nohy je ťažké, rovnako ako prežiť pád.

Zdroje:
Hejrup - www.hejrup.sk/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=20050804
pouličný časopis NotaBene - www.notabene.sk/?bezdomovectvo

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk