Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ontogenéza – časový úsek života jedinca

-zmeny časom /vekom/

a/ progresívne smerujú k zlepšovaniu, dosiahnutie dospelosti
b/ regresívne postupné zhoršovanie, starnutie

- rastové procesy zväčšovanie tela a jeho častí, je podmienené rozmnožovaním buniek aj medzibunkových priestorov – tvorba bielkovín. Rastové zmeny sú kvantitatívne zmeny, sú zistiteľné meraním a dajú sa číselne vyjadriť

- vývinové procesy postupné zdokonaľovanie existujúcich funkcií, nedajú sa merať, dajú sa zistiť pozorovaním a opisom

Rast a vývin, zákonitosti

- všetci jedinci sa vyvíjajú ako ľudia

1/ zákonitosť sústavnosti a následnosť rastu a vývinu

- následnosť – priebeh v určitej postupnej následnosti /rast zubov.../

2/ nerovnomernosť rastu a vývinu

- nie synchronizácia rastu /novorodenec – srdcovo cievna sústava je vyvinutá, nervová sústava je rozvinutá, ale funkcie nie sú vyvinuté, pohlavná sústava nefunguje aj keď je vyvinutá/

3/spomaľovanie rýchlosti rastu a vývinu

- rast do 6 mesiaca vnútromaternicového vývinu, potom sa spomaľuje rast
- výnimky:

a/ obdobie 5-6 roku veku – prechodné zrýchlenie rastu obdobie 1. puberty
b/ obdobie pubertálne – predpubertálna akcelerácia rastu a vývinu, v týchto období rastu /kritické obdobie/ organizmus je náchylný na faktory prostredia

4/ závislosť rastu a vývinu na veku

- k určitému veku zodpovedá stupeň vývinu. Napr. 6 ročnému dieťaťu zodpovedá určitý priemer rastu, zisťuje sa to meraním a určí sa priemer s rozpätím – určujú to pediatri

5/ periodicita rastu a vývinu

- pravidelné striedanie obdobia zrýchleného normálneho /spomaľovaného/ rastu

a/ časová v čase sa opakujú cykly
b/ miestna strieda sa rast kostí do dĺžky s rastom do šírky kostí /objem hmoty kostí/, rast svalovej hmoty, rast do dĺžky - jar a leto, rast do šírky – jeseň a zima

6/ extrémne dlhé obdobie rastu a vývinu u človeka

- ide hlavne o psychické dozrievanie /vývin mozgu/

7/ podmienenosť rastu a vývinu dedičnosťou a prostredím

- podmienky prostredia vplývajú na program vývinu dané geneticky. Faktory genetické vlohy sú ovplyvňované prostredím a podmienkami prostredia, biologické hranice, ktoré sa nedajú prekročiť, ale dajú sa ovplyvňovať, IQ na 70% dané 30% sa dá ovplyvniťEtapy rastu a vývinu

1/ Prenatálne obdobie

- embryonálne /zárodočné/ do konca 2 mesiaca
- fetálne /plodové obdobie/ od 3 – 9 mesiaca

- embryo sa nepodobá na človeka – nemá znaky človeka
- plod má znaky človeka

- najdôležitejšie obdobie pre rast a vývin jedinca. Čím je mladšie vývinové štádium tým je ohrozenejšie. V trimestri – do 3. mesiaca vývinu najrizikovejší. Srdce – rizikové obdobie na začiatku, pohlavná sústava – 12 rok, nervová sústava – ohrozená po celý život

a/ mutagény všetky faktory prostredia, ktoré môžu zasiahnuť gény /molekuly DNA/ , faktory pôsobia na pohlavné bunky rodičov

- fyzikálne – žiarenie rôznych druhov /UV, RTG, kozmické/
- chemické – rôzne druhy chemických látok poľnohospodárske, priemyselné, lieky
- biologické – živé organizmy – vírusy a baktérie

b/ teratogény nebudú zasahovať do genetického vývinu, zasahujú zárodok a poškodzujú ho, napr. kontergan podávaný tehotným ženám

- vírusové - chrípkové ochorenia, mums, rubeola
- bakteriálne – syfilis, toxoplaktóza
- choroby matky – diabetes, hormonálne poruchy
- závislosť matky od legálnych a nelegálnych drog

2/ Perinatálne obdobie

- pôrodné obdobie
- mechanické poškodenie pri pôrode, ukazuje sa životaschopnosť novorodenca

3/ Postnatálne obdobie

a/ od pôrodu do 28 dňa – novorodenecké obdobie
b/ do konca 1. roku – dojčenské obdobie
c/ od 2. do 3. roku – batolivé obdobie
d/ od 3. do 4. roku – predškolské
e/ od 7. do 15. roku - školské obdobie – 7. - 10. roku mladší školský vek 10.– 15. roku starší školský vek
f/ od 16. do 18. roku - adolescentné obdobie

Musí mať zrelú dýchaciu, tráviacu sústavu, termoregulačnú sústavu. Dozrievanie nervovej sústavy. Ženy sú biologicky zrelšie pri ďalšom vývine o 10% veku predbiehajú mužov. Muži sú citlivejší na vonkajšie vplyvy prostredia.

a/ kritériá zrelosti sa sledujú po pôrode /hmotnosť, dĺžka, koža je elastická, ružová/

- predčasný pôrod
- narodené na čas a sú napriek tomu nezrelé

b/ príma potravu od matky

- fyzické a psychické zmeny
- zväčší sa o polovicu dĺžky, strojnásobí hmotnosť
-  zmena prímania potravy
- podľa zubov sa zisťuje biologická zrelosť
- mení sa pomer mozgovej a tvárovej časti
- mení sa chrbtica z oblúkovej na dvojesového tvaru
- v oblasti krku zakrivenie dopredu – lordóza
- zakrivenie hrudníka – kyfóza
- keď začne chodiť – v driekovej časti – lordóza
- v oblasti krížovej – lordóza
- menia sa kosti lebky, ale naďalej zostáva fontanela – otvory na lebke
- zlepšujú sa zmyslové funkcie
- vývin podmienených reflexov – učí sa
- vývin v oblasti motoriky – vývin veľkých stehenných svalov
- zaostáva vývin malých svalov – koordinácia pohybov

c/ ešte spadá do obdobia plnosti - nárast hmotnosti

- postupný rozvoj motorických schopností – spresňuje sa pohyb
- rast mliečnych zubov
- veľmi sa rozširuje slovná zásoba
- začína si uvedomovať sám seba

d/ začína obdobie 1. vytiahnutosti – rast do výšky – lineárny rast kostí

- začína sa psychicky vyvíjať – dozrieva
- filipínaska miera – test zrelosti – dočiahne si rukou cez hlavu na ucho
- začína sa výmena mliečneho chrupu
- prudký rozvoj malých svalov – koordinácia pohybov

e/ mladší školský vek 2. obdobie plnosti – nie sú badateľné

- začínajú sa objavovať intersexuálne rozdiely /ramená, panva/
- koordinácia pohybov je rozvinutá, nemožnosť podávania trvalejších výkonov
- rýchlo sa unavia
- kompletizuje sa chrup
- biologický koniec detstva – prerezanie 2. stoličky

f/ starší školský vek 2. obdobie vytiahnutosti

- 1.signál – zväčšenie rastu – predpubertálna akcelerácia
- zvýši sa aktivita hormónov
- u žien prichádza puberta o 2 roky skôr
- objavujú sa v presnom poradí sekundárne pohlavné znaky

a/ ženy ♀

- rast prsníkov, bradaviek , prsných žliaz, ochlpenie pubické – okolo pohlavných orgánov
- ochlpenie axiálne – podpazušie, mutácia hlasu – nevýrazné asi o 4 tóny, ukladanie tuku v príslušných častiach tela - zadok, boky, brucho – izolant

b/ muži ♂

- v malom množstve rast bradaviek, pubické a axiálne ochlpenie, výrazná mutácia hlasu o 8 tónov, ochlpenie – brada, fúzy, hrudník, chrbát, zväčšovanie svalovej hmoty

Signálom ukončenia pohlavného vývinu – dozrievania

a/ menarché – asi v 13. roku 1. menštruácia, po menarché ukončenie rastu ženy
b/ polúcia – nočná samovoľná ejakulácia asi v 15. roku

V pubertálnom období sa ukážu rozdiely medzi ženami a mužmi. Zrelšia je kostrová sústava nad svalovou sústavou

g/ doznieva puberta, ukladanie tuku, zväčšenie svalovej sústavy, upravuje sa rast a vývin až sa ukončí.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk