referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Všeobecná psychológia
Dátum pridania: 06.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rybosmichal
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 16 417
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 50.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 84m 50s
Pomalé čítanie: 127m 15s
 
2.2. Metódy psychológie

Každá veda používa pri získavaní poznatkov o svojom predmete špecifické vedecké metódy. V prípade psychológie ide o údaje o javoch psychiky, mysle a správania. Psychológia prostredníctvom vedeckých metód zbiera a zhromažďuje empirické údaje o jednotlivých psychických javoch a procesoch, opisuje ich a pokúša sa o ich zmysluplné a vedecky validné (spoľahlivé) vysvetlenie.

Metóda je konkrétny postup, spôsob, cesta, ktorou postupujeme pri poznávaní predmetu vedy.

Súbor metód, ktorými sa získavajú empirické údaje, overujú vedecké fakty a konštruujú vedecké teórie sa nazýva metodológia danej vedy.

Psychologická metodológia je súbor metód, používaných v psychológii na získanie adekvátnych údajov a dát o psychickej dimenzii človeka. Patria sem tieto metódy:

1. Metóda introspekcie, sebapozorovania. Výsledkom sebapozorovania je opis „zážitkov“ jedinca o priebehu rôznych procesov psychickej aktivity.

2. Experimentálna metóda. Základom experimentu sú vopred stanovené podmienky, za ktorých prebieha sledovanie určitého javu. Experimentálne podmienky, ktoré môže experimentátor v priebehu experimentu modifikovať, ovplyvňovať, označujeme ako nezávislé premenné. Experimentátor sleduje a registruje zmeny v správaní, či výkone, ktoré sú vyvolané nezávislými premennými. Označujeme ich ako závislé premenné.

Účastníci experimentu sú v staršej literatúre označovaní ako pokusné osoby, dnes preferujeme skôr označenie proband.

Experiment môže byť laboratórny, terénny a prirodzený. Z hľadiska úrovne teoretického poznania rozoznávame experiment exploračný - prieskumový a konfirmačný- overovací.

3. Pozorovanie. Predstavuje plánovité, systematické a presné zbieranie a zhromažďovanie poznatkov o sledovanom jave, jeho exaktnú registrácia a dokumentáciu získaných poznatkov.

4. Exploratívne metódy. Vyžadujú bezprostredný kontakt psychológa s probandom alebo klientom. Patrí sem anamnéza, rozhovor (interwiev) a dotazník. Rozhovor so skupinou a v skupine sa nazýva metóda „focus group“.

5. projektívne techniky -

6. psychologické testy

7. analýza dokumentov a produktov činnosti
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Všeobecná psychológia SOŠ 2.9793 193 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.