referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Neverbálna komunikácia v ranom veku
Dátum pridania: 29.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: perlickar
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 242
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA V RANOM VEKU

Neverbálna komunikácia v ranom veku predstavuje hlavný dorozumievací kanál medzi dieťaťom a osobami v jeho okolí. Zámerné pohyby dieťaťa pomáhajú získavať pozornosť dospelých a dieťa sa s inými osobami môže deliť o svoje pocity, objavy, potreby. Najstálejším a najjednoznačnejším prejavom zámernej komunikácie sa stáva zámerný pohyb označovaný ako gesto. Gesto tak považujeme za prejav zámerného správania komunikačného partnera, ktorý sa priamo usiluje deliť o svoje myšlienky, pocity, potreby, resp. ovplyvniť pozornosť počúvajúceho prostredníctvom pohybov rúk, nôh, hlavy, prstov, celého tela, ako aj mimiky či očného kontaktu. Takýto pohyb nesie pragmatickú a sémantickú informáciu dekódovateľnú komunikačným partnerom.
Samotný zrod gest sa väčšinou datuje do obdobia okolo 8. mesiaca života detí. Pred týmto medzníkom je správanie dieťaťa nediferencované a nehodnotí sa ako zámerné (Owens, 1996).

Gesto tak predstavuje dôležitý medzník prechodu dieťaťa do vyššieho vývinového štádia. Vývinovo najprv pozorujeme pohyby, ktoré majú operatívnu pragmatickú funkciu regulovania správania iných. Napríklad dieťa žiada prostredníctvom dospelého predmety, alebo vyzýva iné osoby na vykonávanie konkrétnych činností. Neskôr sa objavuje aj správanie, ktorými dieťa „komentuje“ okolie. Napríklad ukazuje inej osobe ukazovákom na predmet v blízkosti, ale bez motivácie si predmet získať.

Tabuľka č. 1

8. mesiac:

Ukazovanie predmetu
Ukazovanie objektu pred telom alebo vo zdvihnutej ruke. Dieťa predmet nepúšťa, snaží sa prostredníctvom neho získať pozornosť komunikačného partnera.

Tlieskanie
Rytmické udieranie alebo dotýkanie sa dlaňami oboch rúk.

Naťahovanie
Sústredené sledovanie objektu, v jeho smere naťahovanie jednej alebo oboch rúk s jednoznačným zámerom chytiť ho, dotknúť sa ho.

Chcem (žiadanie)
Zvýšený tonus celého tela, alebo rúk, prípadné ich otáčanie v úrovni zápästia, či mierne predpažené ruky spojené so sústredeným pohľadom na predmet záujmu.

Protest
Zvýšený tonus celého tela, zakláňanie trupu a hlavy dozadu, alebo dvíhanie rúk proti komunikačnému partnerovi, odvrátenie celého tela od komunikačného partnera, udieranie rukami a dlaňami po predmete, či osobe, alebo ľahnutie si na dlážku, kopanie nohami a pod.

Podávanie
Držanie predmetu vo vystretej natiahnutej ruke, ktorý sa pustí do ruky (odovzdá) komunikačnému partnerovi.

Spať
Šúchanie oči päsťou, alebo zívanie, alebo cmúľanie si palca, alebo ukladanie hlavy na podložku (stôl, pohovka a pod.).

9. mesiac

Daj
Vystretá ruka pred telom v smere žiadaného predmetu, prsty sa zatvárajú a otvárajú do dlane.

Kuk
Dlane zložené pred tvárou, očami, po chvíľke sa odkryjú. Alternatívne skrývanie za plienkou, predmetmi, po chvíli odokrytie a úsmev s pohľadom na komunikačného partnera.

Pá – pá
Kývanie celým ramenom, predlaktím a/alebo dlaňou, prsty sa občas zatvárajú do dlane.

Tanec
Reagovanie na hudbu celým telom, alebo otáčanie nad hlavou zdvihnutej ruky.

Ukazovanie na
Vystretý ukazovák v smere cieleného predmetu, osoby.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.