referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Tvorivosť
Dátum pridania: 22.04.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mau
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 805
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

Ak si však položíme otázku, aká má byť tvorivá osobnosť, môžeme jednoznačne povedať, že u konkrétneho subjektu nás musí zaujímať:
¨ čo vie a ako to vie,
¨ čo hodnotí a ako to hodnotí,
¨ čo tvorí, ako to tvorí a čo už vytvoril,
¨ s kým spolupracuje a ako spolupracuje. Osobnosť môže byť teda tvorivá, ak je originálna, ak sa vyznačuje tvorivým spôsobom myslenia a konania a reálnou tvorbou originálnych hodnôt. Tvorivý človek na rozdiel od tvorivej osobnosti využíva len prirodzený, teda cielene a úmyselne ešte nerozvinutý tvorivý potenciál. Tvorivé vlastnosti vznikajú vedomým odrazom objektívnej reality v procese aktívneho pôsobenia tvorivej osobnosti. Vlastnosti tvorivej osobnosti tvoria vždy ucelený, usporiadaný a integrovaný systém, ktorý však možno z psychologického hľadiska dekomponovať na viacero psychických subvlastností, ako napríklad vlohy, schopnosti, spôsobilosti, charakter, záujmy, motívy, sebarealizácia, postoje a ďalšie.

Tvorivý proces
Tvorivý proces je aktuálne prebiehajúci dej alebo sled psychických aktov, ktorých výsledkom je produkt, ktorý má znaky novosti a vhodnosti. Tvorivý proces prebieha neštandardne, ale predsa sa v ňom dajú vyčleniť tri základné komponenty, ktorých model vypracoval Treffinger, Isaksen (1989): pochopenie problému, generovanie nápadov, plánovanie činností. Pochopenie problému obsahuje: orientovanie sa v nejasných podmienkach, hľadanie príležitostí a postavenie širokého všeobecného cieľa, hľadanie údajov znamená preskúmavanie situácie z mnohých hľadísk a výber najdôležitejších údajov, hľadanie samotného problému berúc do úvahy mnohé možné formulácie problému a formulovanie špecifického problému.
Druhú časť tvorí generovanie nápadov, produkovanie mnohých, rôznych a neobvyklých nápadov a následný výber sľubných možností alternatív.
Tretiu časť tvorí plánovanie činnosti. Tá zahrnuje: hľadanie riešenia, vývoj kritérií na analyzovanie a zjemnenie sľubných možností, výber kritérií a ich aplikovanie na najsľubnejšie riešenia, hľadanie možností využitia, návrh činností pre realizáciu, formulovanie plánu činností. Tvorivé prostredie a klíma
Tvorivú klímu chápeme ako súhrn vonkajších podmienok pôsobiacich priaznivo, či blokujúco na tvorivý výkon jednotlivca alebo skupín. Tieto vonkajšie vplyvy sa uplatňujú v troch hlavných smeroch: rodina, pracovné prostredie, školské prostredie. Ich pôsobenie je determinované širokým spoločenským prostredím, ktoré vplýva na všetkých príslušníkov spoločnosti a v najvšeobecnejšej podobe utvára predpoklady na ich tvorivosť, alebo ich svojimi účinkami potláča.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Tvorivosť SOŠ 2.9256 2743 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9921 358 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9001 2229 slov
Tvorivosť 2.9611 1605 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.