referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Piatok, 9. decembra 2022
Fázy závislostí
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 285
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Tretie štádium:
Najčastejšie drogy: ako v prvom a druhom štádiu plus kokaín, PCP, LSD, huby a ópium
Typické užívanie: Zvýšenie výdavkov na ďalšie drogy, toxikomani majú vysokú znášanlivosť. Denné užívanie, častejšie užívanie o samote.
Správanie: Zhoršenie správania, dieťa opúšťa kamarátov netoxikomanov. Lož sa stáva patologickým prejavom. Krádeže a priekupníctvo sú následkom rastu výdavkov. Neúspechy v škole, ulievanie sa a obchod pre neprospech. Prvé incidenty s políciou, strata zamestnania. Slovné a fyzické potýčky s rodinou sú na dennom poriadku.
– začiatky chronického kašľa, celkové zhoršenie zdravia.
Pocity: Život ovláda pocit omámenia, bez tohto pocit nastupuje vyčerpanosť. Trápenie z pocitu viny a hanby. Závislí si postupne prestane vážiť sám seba. Prvé myšlienky na samovraždu, drogové omámenie ako pocit normálneho stavu.

Štvrté štádium:
Najčastejšie drogy: všetky drogy z predošlých skupín a heroín
Typické užívanie: Stále užívanie. Vysoká znášanlivosť, čo má za následok veľmi vysoké výdavky. Nijaká kontrola užívania. Toxikoman nie je schopný rozoznať, kedy je v normálnom stave a kedy je nafetovaný. Často sa predávkuje.
Správanie: celkové zhoršenie zdravia, chronický kašeľ. Časté problémy s políciou, neschopnosť udržať si stále zamestnanie alebo pokračovať v nejakej činnosti. Výbuchy hnevu, agresivita voči rodine. Výpadky pamäti, euforické spomienky.
Pocity: užívanie drogy v depresívnom stave, užívanie pre pocit normálneho stavu. Neustály pocit viny, hanby a úzkosti, výčitky svedomia. Výrazné zníženie až strata sebaúcty, časté samovražedné nálady.

Kriminalita: je hlavný zdroj prostriedkov pre závislých na tvrdej droge. /6/ s.1-2

Štádiá závislosti odborná literatúra uvádza tieto :
1, počiatočné štádium ( mladý človek experimentuje s drogou )
2, štádium zaujatia drogou ( varovné ) Pravidelné užívanie a občasné nadužívanie drog
3, štádium rozvoja závislosti ( rozhodné ) postupný rozvoj fyzickej a psychickej závislosti. Prejavuje sa zmenou tolerancie, výskytom abstinenčných príznakov pri vysadení, zmenou životného štýlu
4, Konečné štádium. Devastácia osobnosti, likvidácia predchádzajúcich vzťahov a väzieb /7/ s. 182
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 čerpané s. 181 , JANÍKOVÁ, Kristína : Súhrn prednášok predmet Drogové závislosti a ich prevencia, KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1998 375 s. ISBN 80-0802818-1, KAČÁNI, Vladislav et. al. : 1999. Základy učiteľskej psychológie. Prvé vydanie, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1999 214 s. ISBN 80-08-02830-0, HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie, 7. zväzok, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.