referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Fázy závislostí
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 285
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Téma: Fázy závislostí

Základné pojmy:

Droga
1. látka, ktorá ak je vpravená do živého organizmu, môže zmeniť jednu alebo viac jeho funkcií.
2. látka prírodná alebo syntetická, ktorá spĺňa 2 základné požiadavky:

a, psychotropný účinok t.j. nejakým spôsobom ovplyvňuje naše prežívanie okolitej reality, mení naše „vnútorné“ naladenie – pôsobí na psychiku.
b, môže vyvolať závislosť.

Drogová závislosť – psychický a fyzický stav, ktorý vyplýva zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, je charakterizovaný zmenou správania a inou reakciou, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať stále, alebo pravidelne drogu pre jej psychické účinky a niekedy tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnosti vyplývajúcim z jej neprítomnosti.

a, nezvládnuteľná, neodolateľná túžba po opakovanom braní drogy
b, tendencia zvyšovať látku
c, existencia psychickej a fyzickej závislosti od určitej drogy, ktorá vyjadruje prítomnosť tzv. abstinenčného syndrómu psychického alebo fyzického typu. /1/ s. 115-116

Znak
– vo všeobecnosti znak je prvok z dohodnutej množiny ďalej nedeliteľných symbolov reprezentácie poznania.
– objekt, ktorý má dohovorený zmyslový obsah pre určitý organizovaný prijímací systém. /2/ s. 365

Droga je: prirodzená, alebo umelá látka, ktorá akýmkoľvek spôsobom vpravená do organizmu / ústami, injekčne, inhaláciou / má na organizmus utlmujúce, alebo dráždivé účinky.

Stupňujúca sa potreba užívať drogu spôsobuje, že jedinec sa ju snaží získať za každú cenu, akýmkoľvek spôsobom. Postupne sa zvyšujú potrebné dávky drogy a napokon dochádza k psychickej a somatickej závislosti.
– psychická závislosť / neovládateľná potreba, ktorá núti jedinca užívať drogu periodicky /
– somatická závislosť / istá adaptácia na drogu, je súčasťou metabolizmu, jej neprítomnosť spôsobuje abstinenčné ťažkosti /
– znaky abstinencie môžu byť nenápadné: zívanie, potenie, nenápadné zmeny teploty, nechutenstvo, nepokoj, nespavosť, kŕče, epileptické záchvaty, pocit strachu a skleslosti. /3/ s. 208

Závislosť charakterizuje Liba ako súbor príznakov / symptómov /, ktoré vznikajú následkom pôsobenia príslušného podnetu, ale najmä pri jeho abstinencii.

– je duševný stav, niekedy aj telesný, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou.
– Okruhlica definuje závislosť nasledovne, charakterizovaná prejavmi v správaní a inými odpoveďami, ktoré vždy obsahujú kompulziu – nutkanie vedúce k vyhľadávaniu drogy.
– Závislosť zjednodušene možno definovať ako stav, keď príjem drogy pôsobí slasť, a vynechanie jej dávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné príznaky. /4/ s. 2-5
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 čerpané s. 181 , JANÍKOVÁ, Kristína : Súhrn prednášok predmet Drogové závislosti a ich prevencia, KATUŠČÁK, Dušan : et. al. : 1998. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. 6. zväzok. prvé vydanie. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1998 375 s. ISBN 80-0802818-1, KAČÁNI, Vladislav et. al. : 1999. Základy učiteľskej psychológie. Prvé vydanie, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 1999 214 s. ISBN 80-08-02830-0, HOTAR, Viliam. Et.al. : 2000. Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vydanie, 7. zväzok, Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 2000 547 s. ISBN 80-08-02814-9
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.