referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mojmír
Nedeľa, 14. augusta 2022
Prostitúcia ako sociálny jav
Dátum pridania: 13.03.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 616
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 8m 20s
Pomalé čítanie: 12m 30s
 
Téma: Prostitúcia ako sociálny jav

Jeden z najstarších sociálnych javov porušujúcich normy sexuálneho správania a často považovaných za sociálno-patologický jav zaraďujeme – prostitúciu.
V európskom kultúrnom regióne najčastejšie rozumieme pod prostitúciou poskytovanie homo - ako aj heterosexuálnych služieb za peniaze, alebo inú protihodnotu.

Túto skutočnosť treba osobitne zdôrazniť, lebo sú známe i prípady prostitúcie, ktoré vonkoncom nemajú sociálno - patologický charakter a už vonkoncom nepredstavujú sociálnu deviáciu, ktorá by narušovala skupinové sociálne normy.

–ide o chrámovú prostitúciu ( Asýria, starý Rím a Grécko príp. rituálna prostitúcia, keď sa poskytovanie sexuálnych služieb stáva súčasť predpísaného obradu ( napr. služba bohom alebo démonickým silám ) súčasnosti napr. satanisti, sabatisti.
-v minulosti boli vysoko spoločensky hodnotené sexuálne služby napr. Japonsku. (gejše ), pričom niektoré zvyky pretrvávajú dodnes, známe sú i niektoré zvyky a obyčaje prírodných národov.

Za klasickú prostitúciu býva pokladané poskytovanie sexuálnych služieb z ekonomických dôvodov, pričom ani tu nemusí byť dôvod výlučne sociálna núdza, chudoba, alebo nedostatok.
- Prostitúcia môže mať i charakter prostriedku dosahovania spoločenskej alebo profesijnej kariéry a úspechu. Časté sú prípady príležitostnej prostitúcie, ktorá býva spojená s potrebou úhrady mimoriadnych výdavkov, resp. uspokojenia osobitných ekonomických nárokov. Známe sú i motívy individuálnej pomsty za spôsobené sklamanie ( napr. v láske, vernosti partnera ) v podobe prostitúcie a promiskuity.
-Často sa však práve z príležitostnej prostitúcie vyvinie prostitúcia permanentná, spojená s návykom na príslušný spôsob života, nezriedka spojená so záhaľčivosťou, vznikom osobitných záväzkov sociálneho a mimoekonomického donucovania. Je to najčastejší spôsob tzv. profesionalizácie prostitúcie.

O prostitúcii hovoríme: ženská, mužská, v dnešnom období čoraz častejšie i detskej

Prostitúcia má podobu:
- verejnú a legálnu, keď osoby poskytujú sexuálne služby prevažne v špecializovaných zariadeniach ( verejný dom, erotické salóny, vyhradené ulice v niektorej štvrti mesta )
– skrytú najčastejšie nelegálnu, keď tieto osoby aktívne vyhľadávajú svojich „ zákazníkov“, snažia sa na seba upozorňovať, pričom vlastný sexuálny akt sa najčastejšie uskutočňuje ( vo vlastnom, alebo prenajatom byte, hotelová izba, penzión, ) Obe formy sú zvyčajne úzko prepojené.
- obmedzením verejnej prostitúcie narastá skrytá, neverejná forma a naopak.
- liberalizáciou príp. legalizáciou verejnej prostitúcie, zvyčajne spojenej s lekárskou kontrolou dochádza k poklesu skrytej a neverejnej prostitúcie.

Prostitúcia je poskytovanie sexuálnych služieb za finančnú úhradu, alebo vecné odmeny. Je to striedanie partnerov za konkrétne výhody.
Štatisticky je najčastejšia ženská, mužská a nakoniec detská.

Druhy prostitúcie:

A, verejná ( realizovaná v špecializovaných domoch, pouličná )
B, príležitostná ( jednorazová, alebo príležitostne sa opakuje / dôvod finančný / )
C, prostitúcia spoločníčok, alebo hostesiek – na najvyššej úrovni, zahraniční klienti, veľmi drahé služby.

Svet prostituujúcich ľudí je diferencovaný. Po roku 1989 sa výrazne zmenil postoj štátu voči prostitúcii, sú stanovené určité pravidlá, ktoré sa musia dodržiavať. (pravidelné prehliadky) v súčasnosti to nie je činnosť protizákonná.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ondrejkovič Peter et. al. Sociálna patológia , Bratislava 2001, vyd. VEDA SAV ISBN 80-224-0685 s. 310
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.