referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Piatok, 6. decembra 2019
Základy vývinovej psychológie, sociálny vývin
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 190
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 

Objavuje sa aj strach z cudzích osôb.
- všeobecné „MY“ sa meí na jednoduché a jasné „JA“ a „TY“ na konci tejto vývinovej fázy

Obdobie batolaťa

- trvá od 1. až po 3. rok života
- rast dieťaťa sa spomaluje
- vo období dojčaťa sa už začala vyvíjať reč, v období batolaťa sa tento vývin pokračuje
- dieťa v tomto období spoznáva realitu, začína kresliť, jasne prejavovať svoje city, začína sa pre sociálnu interakciu veľmi dôležité obdobie precoes sebauvedomovania
- v tomto procese si dieťa začína utvárať obraz samo o sebe o svojich možnostiach....odmieta pomoc dospelých ( proces osamostatňovania )
- pri odlúčení od matky vzniká separačná úzkosť – 1.fáza protestu - dieťa plače čaká že sa mama vráti,
2. fáza zúfalstva – dieťa stráca nádej, že sa mama vráti, utiahne sa do seba
3. fáza odpútania sa od matky – postupne potláča city a je schopné sa pripútať k inému dospelému ktorý je nablízku
- v tomto období sa po prvý krát v detskom živote objavuje negativizmus je spôsobený hamblivosťou dieťaťa, autoritou rodiča a narastajúcim egocentrizmom dieťaťa. Negativizmus je prvá vývinová kríza v detskom veku. Môžu mu v jej prekonaní pomôcť aj rodičia.
objavuje sa aj agresia voči iným deťom alebo ich výtvorom ale aj súperenie, žiarlivosť alebo spolupráca – najmä pri hre
Hra je činnosť ktorá
- je sprevádzaná kladnými emóciami
- napomáha učeniu
- nemusí prinášať užitočný produkt
Hra je
- spontánna
- symbolická
- samoúčelná
Vývin hry:
- individuálna – okolo 2.roku
- pararelná – od 2. roku – deti sa hrajú vedľa seba ale nie spolu
- spoločná - asociatívna – napodobňovanie hry druhého dieťaťa
- kooperatívna – rozdelenie úloh – každé dieťa prispieva do hry svojou činnosťou. Tento spôsob hrania dieťa využíva od 4 rokov života.

Predškolské obdobie
- 3. až 6. rok života dieťaťa
- dieťa stále pomalšie priberá
- jeho svalstvo obsahuje veľa vody – preto nieje schopné znášať veľkú fyzickú záťaž
- pokračuje osifikácia, vzrast výkonnosti vnútorných orgánov, nárast mozgovej kapacity- dieťa vie lepšie koordinovať svoje pohyby
- veľmi velký rozvoj psychických schopností – vnímania, predstáv, pamäti, myslenia...
- prevláda expresívnosť citov – prejavuje ich navonok, mení sa skladba citov, dochádza k ich diferenciácii
- v 5 – 6 roku sa začína objavovať strach zo sociálnych príčin – dieťa sa bojí výsmechu, hambí sa prejavovať svoj strach...
- city sú tiež veľkým motivačným činiteľom – vyššie city intelektové, poznávacie city – dieťa má veľký záujem o poznanie. Mravné city – rozvoj najmä pod vplyvom hodnotenia dospelých – preberá hodnotenie dobra a zla. Koncom tohoto obdobia prežíva dieťa krivdu a nespravodlivosť.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.