referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Piatok, 6. decembra 2019
Základy vývinovej psychológie, sociálny vývin
Dátum pridania: 29.05.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Saxanka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 190
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.6
Priemerná známka: 2.91 Rýchle čítanie: 14m 20s
Pomalé čítanie: 21m 30s
 

Majú pevnú organizáciu.
b.)malé sociálne skupiny
Priama komunikácia
Členovia sa navzájom poznajú
Existencia citových vzťahov
c.)primárne sociálne skupiny
Základné prostredie, personalizácia, dôverné vzťahy, priama komunikácia
Človek si osvojuje základné sociálne postoje a zvyky
Skupina vplýva na celú osobnosť a celá osobnosť sa v nej prejavuje
Základná primárna skupina pre človeka je rodina
d.)sekundárne sociálne skupiny
Majú špecifický cieľ
Náhodné vzťahy
Neprejavuje sa v nich celá osobnosť
e.)formálne sociálne skupiny
Náplň a organizáciu určujú presné pravidlá
Vo vnútri skupiny sa vytvárajú neformálne vzťahy
f.)neformálne sociálne skupiny
Vzťahy sa vytvárajú na základe sociálnych väzieb
Uplatňujú sa tu najmä osobné ciele
Nieje vedome zhora organizovaná
g.)členské sociálne skupiny
Sú skupiny do ktorých jedinec skutočne patrí
h.)referenčné sociálne skupiny
Jedinec sem oficiálne nepatrí, ale skupina ho ovplyvňuje, jedinec sa usiluje správať tak ako členovia referenčnej skupiny
Tento typ sociálnej skupiny poskytuje jedincovi kritériá na hodnotenie seba samého
i.)psychologická skupina
Jej členovia sú na sebe závislí a navzájom sa ovplyvňujú
j.)spoločenská organizácia
systém viacerých spoločenských skupín, ktorý sa vytvoril aby dosiahol určitý cieľ

k.)Dav
Veľká neorganizovaná situačná a krátkodobá skupina
Nemá vnútornú asi vonkajšiu štruktúru
Jedinec v dave stráca svoju osobnosť, zábrany a riadi sa zákonmi stáda – tzv. Davová Psychóza
- Funkcie sociálnej skupiny
Výchvná funkcia
V sociálnej skupine sa
- uplatňuje správanie jednotlivca
- ostatný členovia skupiny pomáhajú začleniť sa
- je spojoením spôsobov správania sa skupiny so správaním požadovaným z okolia
Rehabilitačná funkcia
- skupina má nahradiť formy a spôsoby správania
Liečebná funkcia
- exerimentálne hry s deťmi ( musí ich byť minimálne 6 )
Psychoterapeutická funkcia
- muzikoterapia
- psychogymnastika
- artterapia
- psychodráma...
Správanie sa jednotlivca v sociálnej skupine
Egoizmus
Jedinec chce svoje ciele uskutočniť za každú cenu, bez ohľadu na iných
Altruizmus / prosociálne správanie
Jedinec sa v sociálnej skupine robí všetko pre druhých, poskytuje nezištnú pomoc.V centre sú iný ľudia, jedinec je ochotný prinášať obete
konformizmus
Prispôsobivé správanie sa jedinca v skupine
Jedinec nemá vlastné stanovisko a tak sa podriaďuje tlaku skupiny
Takýto človek ľahko zmení skupinu aj svoje názory

nekonformizmus
Jedinec odmieta prijať požiadavky spoločnosti
Ide tu o prílišné presadzovanie vlastnej osoby
konvenčné správanie
Kladie dôraz na normu a nie na obsah
nekonvenčné správanie
Aktívne sa príjma obsah ale jedinci sú ľahostajný k forme
Jedinec príjma požiadavky, je s nimi stotožnený ale ich odmieta dávať najavo ( obdobie puberty)
Štruktúra vzťahov v sociálnej skupine
a.)z hľadiska príťažlivosti
- populárne osoby – príťažlivé pre väčšinu členov skupiny
- obľúbené osoby - príťažlivé pre mnohých členov skupiny
- akceptované osoby – uprednostňované len určitou časťou skupiny
- trpené osoby – uprednostňuje len malá časť skupiny
- osoby stojace mimo / izolované – nikto neuprednostňuje
b.) z hľadiska moci
- vodcovia skupiny – jednoznačne dominujúce osoby v skupine
- pomocníci – aktívne osoby
- závislí – osoby ktoré sa dajú stiahnuť vodcami, ľahko ovplyvniteľné osoby
- pasívny členovia
- periférny alebo okrajový členovia
Škola ako sociálna skupina
V škole je množstvo sociálnych vzťahov.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.