referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marián
Sobota, 25. marca 2023
Psychologické a pedagogické aspekty záujmov a záujmových činností
Dátum pridania: 19.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 604
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Podľa stupňov koncentrácie:
– jednostranné
– mnohostranné

Tradične je zaužívané delenie podľa obsahu na záujmové činnosti:
– spoločenskovedná
– pracovno-technické
– prírodno-ekologické
– esteticko-výchovné
– telovýchovné
– športové a turistické

Dôležitá úloha v záujmovej činnosti sa spája s výpočtovou technikou. ( Pávková., et.al 2002, s. 92-94 )

Pedagogicko-psychologické hľadisko zohráva dôležitú úlohu pri výbere záujmovej činnosti žiakov hlavne na ZŠ, t.j. v strednom školskom veku od 11-do 15 roka, keď záujmy väčšiny týchto žiakov nie sú vyšpecifikované, zvyčajne sú povrchné, krátkodobé, mnohostranné.

Cieľom výberu vhodnej záujmovej činnosti je, aby sa záujem prehĺbil, upevnil a zúžil na obsah tej záujmovej činnosti, kde bude jednotlivec úspešný a prehĺbi svoj záujem a poznatky.
Triedni učitelia a výchovní pracovníci hlavne na základných školách by mali úzko spolupracovať s deťmi aj s rodičmi a tak byť nápomocní pri výbere vhodne zvolenej činnosti pre voľný čas.

Ideálny stav by nastal vtedy, ak by si každé dieťa vybralo takú formu trávenia voľného času, kde by objavilo svoje kvality, aj keď vo vyučovacom procese dosahuje len priemerné, alebo podpriemerné výsledky.
K tejto možnosti pomáhajú práve vzdelávacie poukazy, ktoré umožňujú každému dieťaťu zapojiť sa do záujmovej činnosti, ktorá je pokrytá aj finančne. Pre vhodný výber záujmovej činnosti je dôležité zapojiť aj rodičov, pedagógov a výchovných pracovníkov a odborníkov pre voľný čas.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: PÁVKOVÁ, Jiřina et. al. : 2002. Pedagogika voľného času : teorie, praxe a perspektívy výchovy mimo vyučování a zařízení volného času. 3. aktualizované vydanie Praha : PORTÁL Praha : s. 231 ISBN 80-7178-711-6, ĎURIČ, Ladislav HOTAR, Viliam et. al. : 2000 Výchova a vzdelávanie dospelých. Prvé vyd. Bratislava : MEDIA TRADE SPN, 547 s. ISBN 80-08-02814-9
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.