referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Božidara
Nedeľa, 1. augusta 2021
Všeobecne o droge
Dátum pridania: 25.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 307
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Správanie ľudí, zneužívajúcich alkohol a iné psychoaktívne látky, ktoré vykazujú niektoré spoločné znaky:
1. krádež alkoholu, iných látok, krádež peňazí a cenných predmetov
2. zmena priateľov
3. blízky priatelia sú závislí na alkohole a iných látkach
4. strata záujmov o štúdium a prácu
5. tendencia vyhýbať sa členom rodiny, nepúšťať sa s nimi do závažnejšieho rozhovoru
6. strata záujmov o skôr vysoko cenné hodnoty
7. zhoršenie celkového vzhľadu
8. problémy zo zákonom /3/ s. 2

Pôsobenia alkoholu /ľahké anxiolytikum, znižuje napätie, bolestivosť, odstraňuje ľuďom zábrany/.

4 kategórie ľudí vo vzťahu k alkoholu
: abstinenti, občasní konzumenti, pravidelne užívajúci alkohol, alkoholici. /4/ s. 20
Príznaky užívania drog /zmena správania, letargický, neprirodzene aktívny, hneď sa rozzúri, rozčúli ho každá maličkosť, ak si jeho správanie nevieme vysvetliť, lebo za normálnych okolností sa tak nespráva, popieranie, zatajovanie, podvody, klamstvá/.

Príznaky užívania drog: Kamarát /ka/
- má horší prospech v škole, a to vo všetkých predmetoch
– vyhýba sa starým kamarátom
– často mení okruh kamarátov
– uzatvára sa do seba a čoraz častejšie sa izoluje od ostatných
– nemá záujem o predošlé záujmy
– opúšťa sa až do seba zničenia
– stále viac a viac zanedbáva svoj zovňajšok
– potrebuje stále viac peňazí
– je prichytený /á/ pri krádeži

Všeobecné signály závislostí:
– potrebuje určitú dávku návykovej látky, aby sa cítil dobre a dokázal zvládnuť záťaž
– tvrdí, že potrebuje drogy menej, ako je pravda
– nedokáže z vlastnej vôle vysadiť návykovú látku
– telesne a duševne trpí, ak sa nedostane k droge
– nájde si čoraz viac možností, ako sa nepozorovane dostať k droge
– dbá o to, aby mal v zásobe vždy určité množstvo drogy /5/ s.1

Závislosť charakterizuje Liba ako súbor príznakov /symptómov/, ktoré vznikajú následkom pôsobenia príslušného podnetu, ale najmä pri jeho abstinencii.
– je duševný stav, niekedy aj telesný, ktorý je výsledkom vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou.
– Okruhlica definuje závislosť nasledovne, charakterizovaná prejavmi v správaní a inými odpoveďami, ktoré vždy obsahujú kompulziu – nutkanie vedúce k vyhľadávaniu drogy.
– Závislosť zjednodušene možno definovať ako stav, keď príjem drogy pôsobí slasť, a vynechanie jej dávky do organizmu vyvoláva nepríjemné duševné alebo telesné príznaky.

Drogová závislosť je duševný a niekedy aj telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, charakterizovanými zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie brať drogu sústavne, alebo periodicky s cieľom prežívať jej psychické účinky alebo utlmovať nepríjemný pocit z nedostatku látky.

Znaky závislostí:
1. silná túžba alebo pocit nutkania užívať látku /craving – baženie/
2. problém v sebaovládaní /týka sa správania/
3. znak somatický /telesný/ - odvykací stav
4. rast tolerancie
5. zanedbávanie iných záľub a záujmov
6. pokračovanie užívania napriek jasnému dôkazu o škodlivosti následkov
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6, 4 PETROVÁ, Jarmila : Alkohol a legálne drogy In : Sociálna prevencia, roč. 1, 3/2006, č.3, s. 20
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.