referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Sobota, 25. januára 2020
Poruchy správania a ich charakteristika
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 567
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Nebezpečné sú frustrácie, ktoré sa stereotypne a dlhodobo opakujú ako napr.:

• útokom – výsledok je agresia
• obranou – výsledkom je únik
• rezignáciou – výsledok je pasivita

Končeková: pri posudzovaní porúch správania je žiaduce prihliadnuť k trom aspektom:
a) k samotnému poruchovému správaniu – intezita, neprimeranosť k veku a okolnostiam
b) k osobnosti dieťaťa – vek, vývinová úroveň, aktuálny telesný a duševný stav
c) výchovné prostredie dieťaťa – životný štýl, štýl v rodine

Ako spoločný menovateľ pre všetky poruchy sú popísané: negativizmus, klamstvo, krádeže, úteky z domu, záškoláctvo, túlavosť, instabilita, agresivita, drogová závislosť, delikvencia, prejavy násilia.

Klamstvo:

– spôsob úniku z osobne nepríjemnej situácie, ktorú dieťa nedokáže vyriešiť inak. Príčiny môžu byť rôzne:
• upútanie pozornosti, dobrodružstvo, strach z trestu
• získať sociálny status, pomstiť sa niekomu, napodobniť dospelých

Úteky a túlanie:

– dieťa rieši svoj problém útekom z prostredia, ktoré sa mu javí ako ohrozujúce, neprijateľné. Príčiny môžu byť rôzne:
• časté konflikty s rodičmi, snaha vyhnúť sa trestu, vplyvy kamarátov
• strach zo zlého zaobchádzania, túžba po dobrodružstve, zámer „potrestať rodičov“

- formy úteku:
• reaktívne impulzívne úteky so skratovou reakciou
• chronické úteky bývajú plánované a pripravované
• túlanie – nedostatočná citová väzba
• sklony k túlaniu – citovo chladné deti, nekľudné

Záškoláctvo:

- vlastná motivácia záškoláctva môže byť rozmanitá:
• strach zo skúšania, snaha vyhnúť sa posmechu a poníženiu
• odpor k učiteľovi, pomsta za nespravodlivosť
• vzdor, strach zo šikanovania
Chodením za školu riešia deti vlastnú citovú krízu, vlastné vnútorné konflikty. Príčinou záškoláctva býva niekedy zvedenie dieťaťa zlou spoločnosťou.

Krádeže:

– pravá krádež je zámerná a predpokladá taký stupeň vyspelosti kedy je dieťa schopné pochopiť pojem vlastníctva a rozpoznať čo patrí jemu a čo iným, čiže čo je jeho a čo je cudzie. Treba zistiť či dieťa kradne zámerne, samo a také veci, ktoré chce mať a používať ich (nožík, pero, peniaze). Krádeže môžu mať rôzne motívy:

• náhla túžba získať nejaký predmet pre vlastnú potrebu
• snaha ukradnutým predmetom získať v kolektíve prestíž
• kradnúť v partii a pre partiu
• snaha ukradnutým predmetom urobiť radosť milovanej osobe
• snaha poškodiť osobu ku ktorej má dieťa negatívny citový vzťah
• príčinami pravých krádeží u detí i v adolescencii sú najčastejšie vplyvy prostredia
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.