referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hortenzia
Streda, 5. augusta 2020
Poruchy správania a ich charakteristika
Dátum pridania: 10.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 567
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 10s
Pomalé čítanie: 12m 15s
 
Agresívne poruchy správania:

Patrí sem agresivita, šikanovanie, vandalizmus, delikvencia a iné prejavy násilia.

Agresivita:

– sa chápe ako epizodická, situačná či aktuálna forma prejavu. Agresivitou rozumieme črtu osobnosti získanú sociálnym učením.
Matejíček vo vzťahu ku škole hovorí o troch zdrojoch agresivity:
a) nadbytočná energia – presadzovanie okamžitých cieľov
b) úzkosť a napätie, stres a neistota – nevedia udržať priateľské vzťahy
c) citová deprivácia dieťaťa – tendencia k náhradnému neadekvátnemu uspokojovaniu

Vývoj a stupeň agresivity dieťaťa môže byť podmienený:
a) vrodenými alebo získanými dispozíciami
b) výchovnými vplyvmi v rodine, alebo vo výchovnom zariadení
c) sociálnymi kontaktmi mimo rodiny a školy
d) vplyvom masmédií a elektroniky
e) získanou závislosťou na drogách, hrách, automatoch
f) prístupmi pedagógov k žiakom, školským prostredím, obsahom výučby a metódami

Druhy agresivity:

a) verbálna – hádky, nadávky, vyhrážanie, irónia, strach, výsmech
b) fyzická – násilie, bitka, poškodzovanie iných, krutosť
c) deštruktívna – ničenie, poškodzovanie predmetov, rozbíjanie oblokov
Autoagresia – zámerná proti vlastnej osobe – rozdieranie rán, vytrhávanie vlasov

Delikvencia:

- je odstupňovaná 3 druhmi

a) asocialita – negatívne prejavy sociálneho cítenia, záporný vzťah k spoločenským záujmom
b) antisocialita – ohrozenie a narušenie mravných zvyklostí
c) delikvencia – poruchy, ktoré zasahujú do spoločenskej sféry chránenej zákonom
Juvenilná delikvencia – je prejavom vývinovej dezintegrácie juvenilnej osobnosti, ako osobitný osobnostný faktor – delikvencie.

Kučera:
- z hľadiska etiopategenézy rozoberá faktory:

a) organické – endokrinné, ĽMD, encefalitídu
b) konštitučné – väčší sklon k agresivite
c) sociálno-ekonomické
d) genetické
e) štrukturálne – zaoberá sa psychopatickou štruktúrou osobnosti

Etiológia delikventného správania je nesporne multifaktoriálna. Konkrétny trestný čin je výsledkom interakcie vnútorných, osobnostných faktorov páchateľa a vonkajších okolností, teda situácie v ktorej k trestnému činu došlo.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.