referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Základné pojmy v súvislosti s poruchami psychického vývinu
Dátum pridania: 16.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 850
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 4m 30s
Pomalé čítanie: 6m 45s
 
Základné pojmy uvádzané v súvislosti s poruchami psychického vývinu

Patopsychológia sa zaoberá otázkami psychiky a duševného stavu chorého človeka, jeho zmenami, spôsobenými somatickým ochorením, ako aj dôsledkami jeho spoločenského zaradenia na psychiku (Strmeň-Raiskup, 1998).

Psychopatológia sa zaoberá príčinami vzniku a prejavmi abnormálnych a chorobných duševných javov a stavov.

Dysadaptácia
– malaadaptácia je globálny pojem pre ťažkosti, neprimerané zmeny, poruchy a problémy v prispôsobovaní jedinca novým podmienkam

Psychopatia
– je označením pre nevyváženú disharmonickú osobnosť, pri ktorej sú niektoré črty zdôraznené a iné utlačené.

Dysfunkcia
– porucha prirodzeného priebehu organickej, či psychickej funkcie.

Deviácia
– odchýlka od centrálnej tendencie, vybočenie, odklon pri emóciách, myslenia a sexualite.

Úzus
– zvyk, návyk, prax, primerané užívanie látok napr.: alkohol, káva

Abúzus
– je nadmerné užívanie niektorých látok

Misúzus
- / užitie zneužitie látky, v nevhodnom čase /
Pod týmto termínom rozumieme také užívanie drog, ktoré sa označuje za nevhodné alebo chybné.
Patrí sem aj medicínsky neodôvodnená aplikácia lieku za účelom terapie, ako aj chybný postup lekára pri zle určenej diagnóze.

Misúzus
– užívanie drog takým spôsobom, ktorý nie je v súlade s náhľadom medicíny na aktuálne potreby konzumenta. Ide obvykle o prekračovanie terapeutických dávok liečiv, prípadne ich nevhodné laické kombinácie."

Deficit alebo deficilita
– prechodná mierna odchýlka od normy, dočasný nedostatok

Defekt
– relatívne stála porucha, ktorú najčastejšie charakterizuje nedostatočnosť nejakej funkcie, môžu byť telesné, duševné, mentálne, zmyslové.
Defekt je vážne a trvalé poškodenie, odchýlka od somatickej normy, podmienená vývinovo, alebo posttraumaticky

Deterioracia
– zhoršenie, úbytok, zníženie, poškodenie.
Progresívna, spravidla organicky podmienené strata, či zhoršenie intelektu, pamäti, citového života.

Dekompenzácia
– porucha zapríčinená zlyhaním vyrovnávacích procesov a funkcií v organizme.

Z vývinového aspektu rozlišujeme poruchy:
(Kabele. 1988, Košč. 1974)

- agenéza – vrodená slepota
- hypogenéza – mentálna retardácia, vrodená nedoslýchavosť, slabozrakosť

- oneskorený vývin – spočiatku má rovnaký priebeh, ale potom sa približuje k normálnej úrovni
- prerušený vývin – normálny vývin je náhle prerušený alebo spomalený

- dysgenéza – ide o súmerný vývin jednotlivých zložiek
- akcelerácia – urýchlený, predčasný vývin, nadpriemerne rýchly vývin
- degenerácia – označenie pre vrodené či dedičné odchýlky
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Harineková Milada, Štampelová Judita : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.