Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Choroba a jej charakteristiky

Choroba a jej charakteristiky

Choroba – sa najčastejšie definuje ako porucha harmónie (rovnováhy) biologicko-somatických potrieb, ako reakcia organizmu na vonkajší patologický agens (infekcia, trauma) /Hartl/

Príčinami choroby môžu byť:

• vonkajšie podmienky – fyzikálne, chemické, patogénne organizmy
• vnútorné – osobné dispozície, poruchy fyziologických systémov

U chorôb rozlišujeme:

• etiológiu - príčiny
• patogenézu – podmienky vzniku a priebehu chorobných zmien
• etiopatogenézu – príčiny a podmienky vzniku a priebehu choroby
• prognózu – predpoveď priebehu choroby

Každá choroba Q sa:

• označuje diagnózou – stanovením druhu choroby na základe vyšetrenia
• má určitú prognózu – predpoveď očakávaného priebehu

Príznaky /symptómy/ možno:

• simulovať – vedome predstierať
• disimulovať – vedome zakrývať
• kompenzovať – nahradiť inými formami správania
• agravovať – vedome zhoršovať, zosilňovať

Chorý človek sa podrobuje:

• diagnostike – vyšetreniu
• terapii – liečeniu
• ošetreniu
• rehabilitácii – pomocným procedúram a pod.

Terapia môže byť podľa zamerania:

• symptomatická – zameraná na príznaky
• kauzálna, etiologická – zameraná na príčiny
• adjuvačná – podporná
• roboratívna – posilňujúca

Podľa procedúry:

• medikamentózna – liekmi
• operatívna – chirurgická
• fyzikálna – vodoliečba
• psychoterapia – psychologickými prostriedkami

Zdroje:
Harineková Milada, Štampelová Judita : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk