referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vít
Utorok, 15. júna 2021
Poruchy zmyslového a pohybového systému
Dátum pridania: 16.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 135
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Pokiaľ dieťa nemá postihnutú motoriku hovoridiel a intelekt je schopné zaškolenia v normálnej škole.

Psychologická starostlivosť o deti zdravotne znevýhodnené :

Zdravotné postihnutie ovplyvňuje celú osobnosť a tiež jeho sociálnu situáciu po celý život.
Sociálnu stigmu často uštedrujú aj zamestnávatelia, ktorí sa boja prijať telesne postihnutých do pracovného pomeru a kolektívu /strach z konfliktov, z chorobnosti, nezvládnutia úloh/

Z psychologického hľadiska je dôležité vedieť:

• ako rodina prijala dieťa s istým znevýhodneným a aké sú jeho podmienky na jeho výchovu a začlenenia do spoločnsoti
• akými vrodenými spôsobilosťami disponuje, či má defekt vplyv na kognitívne funkcie
• je defekt vrodený, alebo získaný
• je dieťa spôsobilé pre školskú edukáciu
• ide o defekt alebo dieťa má viac funkcií postihnutých
• je spôsobilé svojimi schopnosťami rozumieť realite
• v akej spoločenskej minorite vyrastá
• má materiálne zabezpečenie pre možnosť lepšej starostlivosti
• má perspektívnu možnosť začleniť sa do pracovných pozícií

Prax poukazuje, že pozitívnym výchovným činiteľom u handicapovaných je: /Požár/

• všeobecná ľudskosť
• učenie k samoobslužnosti
• skoré začleňovanie do zdravej spoločnosti
• podporovanie tvorivosti a nadania
• budovanie zdravej identity a čistých vzťahov

Psychosomatické poruchy a ich prejavy:

Obsah pojmu psychosomatické poruchy znamená viac, či menej nevyhranenú kategóriu ochorení v prípadoch, keď psychické či duševné vplyvy vyvolávajú poruchy prejavujúce sa v oblasti telesných funkcií, či fyziologických zmien.

Na každej zdravotnej dysfunkcii participujú činitele:
• somatické
• psychické
• sociálne

Balcar: K somatickým ochoreniam kde participuje vplyv psychických činiteľov v príčinnej súvislosti zaraďujeme:

• záchvatové ochorenia, kŕčové stavy, straty vedomia
• poruchy termoregulácie, zvýšenie teploty, horúčkovité stavy
• poruchy cievnej dynamiky, migrénové bolesti hlavy
• poruchy látkovej výmeny, mentálna anorexia, bulímia, obezita
• záchvatové ochorenia dýchacích ciest
• kožné ochorenia, atopický ekzém, bradavice
• poruchy funkcie tráviaceho aparátu

V etiopatogenéze psychosomatických porúch sa najčastejšie uvádzajú:

• genetická dispozícia – sklon k zraniteľnosti stresom, nízka odolnosť k stresu

K vzniku psychosomatickej poruchy dieťaťa prispievajú tri faktory:

1. fyziologická zraniteľnosť dieťaťa
2. určitý špecifický typ rodinnej funkčnosti – minimálna komunikácia, napätie
3. prítomnosť emocionálneho problému
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Harineková Milada, Štampelová Judita : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.