referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyprián
Utorok, 27. septembra 2022
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
Dátum pridania: 16.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 
Vývinová Dyskalkúlia:

Je špecifická porucha počítania, postihuje matematické schopnosti. Košč: rozlišujeme nasledovné typy dyskalkúlie:

a) praktognostická – dieťa nedospieva k pojmu číslo, nevie určiť počet uvedených predmetov
b) verbálna – ťažkosti pri označovaní množstva
c) lexická – neschopnosť čítať matematické symboly
d) grafická – neschopnosť písať matematické znaky
e) operačná – narušená schopnosť sčítania, odčítania, násobenia a delenia
f) ideografická – porucha v oblasti chápania matematických pojmov a vzťahov medzi nimi

Vývinová Dyspinxia:

Je špecifická porucha kreslenia, charakterizuje ju nápadne nízka úroveň kresieb po stránke grafickej i obsahovej od úrovne ostatných školských výkonov a schopností.
- nevyvíja a nezdokonaľuje sa kresba primerane veku

Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie F82

Dyspraxia – porucha motoriky, schopnosti vykonávať bežné pohybové činnosti, manuálne úkony, telesné cvičenia a šport.
Apraxia – je strata naučených a vžitých schopností zručne vykonávať určité koordinované pohyby.
Etiológia, organická – poškodenie kôrových častí analyzátora, nevyzretosť nervovej sústavy.

Vývinová dysmúzia:

Je špecifická vývinová porucha hudobných schopností. Poruchy sa prejavujú v receptívnej a expresívnej zložke:

Receptívna dysmúzia:
- nesprávne rozoznávanie, určenie výšky tónu
- strata absolútneho sluchu
- neschopnosť zapamätať si známe hudobné frázy
- neschopnosť počutú melódiu zaspievať
- neschopnosť , alebo ťažkosti pri identifikácii hudobných nástrojov
- ťažkosti s analýzou akordu
- poruchy zmyslu, citu pre rytmus
- obmedzená schopnosť čítať noty
- výrazné ťažkosti v spievaní notového záznamu

Expresívna dysmúzia /motorická/:
- nesprávne chybné, falošné spievanie
- inštrumentálna dyspraxia , manipulácia s hudobnými nástrojmi
- ťažkosti v hudobnej transkripcii – prevod melódie na hudobné znaky

Emočné - neurotické a adaptačné poruchy detí MKCH-10

Emočné a adaptačné poruchy MKCH-10 tvoria klasifikačnú kategóriu porúch v detskom veku.

Depresívne poruchy F32 

Hlavným prejavom je výrazná emočná zmena a zhoršenie správania doma i v škole. Medzi základné prejavy patrí: smutná nálada, strata záujmu o bežné činnosti, beznádeje, podráždenosť, nechutenstvo, únava, strata energie, úvahy o smrti a pod.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.