referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Štvrtok, 29. septembra 2022
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
Dátum pridania: 16.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 
Vedľajšie, doplňujúce symptómy neurotických porúch:
- prehnané reakcie na náhle nepredvídané udalosti
- zvýšená emocionálna a vegetatívna dráždivosť
- úzkostná neadekvátna fixácia
- chronická úzkosť vo forme psychomotorickej instability a zábran

Príčiny vzniku neurotických porúch detí možno rozdeliť do troch skupín:
1. príčiny somatické, telesné, zdravotné, konštitučné – vyčerpanosť, náchylnosť k neurotickým reakciám
2. príčiny psychologické – citové zážitky, chvíle nešťastia, (požiar, havária a pod), rodinné konflikty, úmrtie blízkych a pod.
3. príčiny sociálne, spoločenské – tieto možno rozdeliť na rodinné, školské, mimorodinné, mimoškolské

• rodinné prostredie – jeden alebo obaja rodičia sú nervózni, trestajú, vyhrážajú sa dieťaťu. Nevhodné výchovné pôsobenie ako je zanedbávanie citových faktorov, problémové vzťahy
• školské prostredie – nervózny učiteľ, trestajúci učiteľ a pod.

Všeobecné chyby prostredia:
- rozmaznávanie, obdarovávanie
- znásilňovanie správania, presadzovanie mienky, obmedzovanie detskej osobnosti
- nekonštatné prostredie – často sa mení bydlisko, dieťa nemá oporu, striedanie opatrovateliek
- strastiplné prostredie – málo podnetné ťažké v životných podmienkach, ktoré ho obklopujú
- zaťažovanie dieťaťa dospeláckymi problémami

V dojčenskom a batoleneckom veku – do 3 roku sú to
:
• rozpor medzi potrebami a požiadavkami dieťaťa
• separácia od matky
• nevhodný nácvik dodržiavania čistoty
• násilné tlmenie zvedavosti a aktivity
• nové predmety, situácie, ľudia, nevyrovnaný postoj matky k dieťaťu

V predškolskom veku:
• nové podmienky a kolektív v MŠ
• strach z tmy, samoty, zvierat, vysoké nároky rodiny

V školskom veku:
• nadmerné požiadavky na prospech a správanie zo strany rodiny, školy
• kolektív detí – negatívne reakcie
• adaptácia na postupujúce ročníky, vzťah učiteľ - žiak

V puberte:
• vzťah k ľuďom, rovesníkom, autoritám
• vzťahy k druhému pohlaviu
• zmeny vzťahov v rodine, vyrovnávanie sa s neúspechmi

V adolescencii:
• budovanie vlastnej identity
• snahy o emancipáciu v rodine, v škole
• otázky identity a sebahodnotenia
• revízia životných hodnôt a vzťahov k iným (Popelková, 1994)

Poruchy s príjmom potravy a tráviacim systémom:
- nechutenstvo, zvracanie, žalúdočné ťažkosti, bolesti žalúdka, spasmy hrtana,

Neurotické poruchy vylučovania:
- Enuréza – mimovoľné pomočovanie vo dne alebo v noci, rozlišujeme to denné a nočné. Častejšie bývajú postihnutí chlapci.
- Enkopréza – opakované, vôľou neovládateľné unikanie stolice na nevhodných miestach
- Obstipácia – zápcha – je porucha vyprázdňovania.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.