referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Nedeľa, 28. novembra 2021
Špecifické poruchy učenia a školských zručností
Dátum pridania: 16.07.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.3
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 20m 30s
Pomalé čítanie: 30m 45s
 
Mentálna retardácia F70-F79

– závažné postihnutie vývinu poznávacích, rozumových schopností, spojených s poruchami adaptácie v sociálnom prostredí. Habiňáková: je stav zastaveného, či neúplného duševného vývinu charakterizovaného najmä narušením spôsobilosti, ktoré sa prejavujú počas vývinového obdobia a prispievajú k všeobecnej úrovni inteligencie t.j. poznávacích rečových, pohybových a sociálnych schopností.

Vrodené príčiny:
a) vrodené – existujú už pred počatím dieťaťa
b) chromozómové – sú náhodné a vznikajú v čase počatia

Šustrová: vo vzťahu k príčinám poškodenia sú fyzické, chemické, vplyvy, žiarenia, drogy, príčiny organického i anorganického pôvodu.

Habiňáková: klasifikáciu etiológie diferencuje:
• dedičný základ – mutácia chromozómov alebo génov
• dedičný základ – ovplyvnený faktormi sociálneho prostredia
• poškodenie CNS – patologický stav dedičného základu
• nezistené príčiny – tieto rozvádza nasledovne:
- genetické poruchy – Downov syndróm, vrodené poruchy
- prenatálne poškodenie – infekcia matky, ožiarenie plodu
- perinatálne poškodenie – anoxia, nedonosenosť
- iné faktory – zápalové ochorenia, úrazy mozgu, epilepsia, HIV

1. Vnútorné endogénne príčiny – sú geneticky podmienené
2. Rizikové, fyzikálne, chemické, biologické – infekčné choroby, rubeola, ožiarenia, antibiotiká, nedostatočný prísun výživných látok
3. Príčinami geneticky podmienenej mentálnej retardácie – sú chromozómové aberácie, malá guľatá hlava, sploštené záhlavie, plochá tvár, šikmé očné štrbiny. Tieto deti bývajú veľmi sociabilné, milé v spoločenskom kontakte.

Chyby a poruchy pri mentálnej retardácii smerujú k:
1. pohybovému aparátu – kostrové a svalové deformity
2. zmyslovým orgánom – sluchu a zraku
3. orgánovým poruchám – zažívací systém, chyby srdca, dýchacie cesty
4. systémové poruchy – endokrinný, imunitný systém

Prevalencia – výskyt mentálneho postihnutia.

Klasifikácia mentálnej retardácie odstupňovaná podľa 10. revízie MKCH

IQ 70-85 - Hraničná mentálna retardácia – slaboduchosť, mentálna subnorma, inferiorita, mierna duševná zaostalosť, často spôsobená ohrozeným sociálnym prostredím
IQ 50-69 - F70Ľahká mentálna retardácia
IQ 35-49 - F71Stredne ťažká mentálna retardácia
IQ 20-34 - F7Ťažká mentálna retardácia
IQ pod 20 - F73Hlboká mentálna retardácia

Symptómové kritériá mentálnej retardácie vo vzťahu k veku:
a) neuropsychický vývin
b) somatické chyby
c) poruchy motoriky, psychiky, citov a vôle, komunikácia a reč
d) možnosti vývinu socializácie

Ďalším kritériom posudzovania mentálneho postihnutia je prognóza vzdelávateľnosti:
a) takmer normálny – IQ 75-80 až 90, jedinec je schopný zvládať požiadavky školy
b) vzdelávateľný –IQ 50-75 až 80, zvládne školskú náročnosť asi po 5 triedu ZŠ
c) trénovateľný – IQ 20-49, učí sa samoobslužným návykom
d) opatrovateľný – IQ pod 20, odkázaný na pomoc
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Zdroje: HARINEKOVÁ MILADA, ŠTAMPELOVÁ JUDITA : Poruchy psychického vývinu u detí a dospievajúcich, Trnava 2003, Katedra psychológie, Katedra humanistiky TU, 100 s. ISBN 80-89074-74-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.