referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Laura
Piatok, 5. júna 2020
Psychologické metódy
Dátum pridania: 27.08.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 321
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 9.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 16m 30s
Pomalé čítanie: 24m 45s
 
Definícií psychologického testu je niekoľko. Vyberáme definíciu Pichotovu, ktorá, podľa nášho názoru, veľmi dobre vystihuje podstatu psychologického testu. Test je štandardizovaná experimentálna situácia, ktorá vyvoláva isté správanie. Toto správanie je hodnotené pomocou štatistického porovnávania so správaním iných jedincov, ktorí sa nachádzali v rovnakej experimentálnej situácii); takto je možné skúmané osoby triediť buď kvantitatívne, buď typologicky.

Táto definícia zahrňuje:

1. Experimentálnu situáciu (prostredie, v ktorom sa testuje, testový materiál, postoj experimentátora a jeho pokyny pre prácu s testovým materiálom), ktorá je presne vymedzená a reprodukovateľná.

2. Registráciu správania pozorovaného jedinca (správanie môže byť veľmi variabilné, rôzne - napr. odpovedanie na otázky, zostavovania vzorcov z kociek podľa predlohy atď.).

3. Toto správanie sa štatisticky porovnáva so správaním istej skupiny ľudí. Touto skupinou ľudí je vzorka, na ktorej boli vypracované normy pre daný test. Skúška, ktorá toto porovnanie neobsahuje, nie je psychologickým testom.

4. Zaradenie jedinca vzhľadom k celej skupine skúmaných osôb je konečným cieľom testu.

Klasifikácia testov:

Podľa vonkajších charakteristík:

a) ceruzka - papier, kde skúmaná osoba odpovedá písomne na otázky
b) testy výkonové (performačné), kde skúmaná osoba musí vykonávať isté manipulačné úkony.

Podľa spôsobu administrácie:

a) testy individuálne
b) testy skupinové

Podľa funkcie:

a) testy výkonnostné (merajú poznávacie aspekty osobnosti, intelekt, schopnosti, vedomosti)
b) testy osobnosti (merajú záujmy, povahu, vôľové vlastnosti, temperament)

Testy výkonnostné sa ďalej delia na:

- testy inteligencie
- testy schopností
- testy vedomostí - didaktické testy

Testy osobnosti sa ďalej delia na:

- osobnostné dotazníky
- projekčné techniky
- objektívne testy osobnosti /2/ Požár

Sociometria:

Sociometrické metódy:
- metóda je zameraná na zisťovanie sociálnych vzťahov v skupine.Skúmajú sociabilitu jednotlivca či skupín.

Faktory, ktoré utvárajú sociabilitu človeka sú :

- vzťah človeka k sebe samému
- vzťah človeka k rodičom, k širšiemu sociálnemu prosrediu
- miera potreby sociálnych kontaktov
- miera tolerancie voči okoliu
- tendencia k agresivite
- úroveň osvojenia spoločenských, morálnych, právnych noriem a ochota ich dodržať
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Zdroje: 1. BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 , 2. POŽÁR Ladislav : Súhrn prednášok z Všeobecnej a vývinov psychológie MOV
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.