referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Katarína
Streda, 25. novembra 2020
Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov II
Dátum pridania: 01.10.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 611
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 12m 30s
Pomalé čítanie: 18m 45s
 

Príčiny neprospievania podmienené školou

Na učenie žiakov istým spôsobom vplýva „materiálne prostredie“ školy.
Nie celkom bezvýznamné sú také činitele, ako útulnosť školy a triedy, osvetlenie, teplota, ba aj stavba školských lavíc, ďalej vybavenie školy učebnými pomôckami.

Aj umiestnenie školy do okolitého prostredia (zeleň, ticho, alebo šedosť, hlučnosť) zohráva istú úlohu. Vážne nedostatky v materiálno-technickom vybavení školy (napr. stará, tmavá, ošarpaná budova, skromne zariadená, neútulná trieda) psychicky zle nalaďujú žiaka, málo ho motivujú učiť sa, žiak sa zle cíti.

Pomerne častým javom býva i preplnenosť tried, ktorá sťažuje, alebo zmenšuje individuálny kontakt učiteľa so žiakmi, resp. individuálny prístup k nim, a tým aj náležitú individuálnu pomoc jednotlivým žiakom pri ťažkostiach v učení.
Istý vplyv na učenie žiakov má aj skladba triedy čo do pohlavia a nadania. Z tohto hľadiska majú lepšie predpoklady koedukačné triedy než čisto dievčenské alebo čisto chlapčenské, a skupiny s rozdielnou úrovňou nadania ako skupiny s vyrovnanou úrovňou nadania, pretože poskytujú viac stimulácie na učenie.

Miera zástoja jednotlivých faktorov neprospievania žiakov

Ukázali sme si, že školský prospech alebo neprospech žiaka ovplyvňuje celý komplex faktorov, príčin a podmienok, ktoré majú spravidla u každého žiaka osobitnú podobu, štruktúru, vzájomnú podmienenosť a dosah vplyvu v rámci tejto štruktúry.
Už bežná prax potvrdzuje, že vo všeobecnosti nie všetky faktory prospechu, resp. neprospechu žiakov vplývajú s rovnakou účinnosťou (napr. znížená mentálna úroveň žiaka a neútulné prostredie triedy).

Už spomínaný J.Hvozdík na základe široko koncipovaného výskumu tejto problematiky konštatuje, že prospech i neprospech žiakov rozhodujúco ovplyvňuje týchto osem faktorov:

- celkový vývin žiaka,
- jeho zdravotný stav,
- rozumová úroveň,
- charakteristické vlastnosti osobnosti, vzťah k učeniu,
- správanie,
- rodinná výchova a škola,
- učiteľ,
- pričom ako najúčinnejšie z nich sa ukázali vzťah žiaka k školskej práci,
- rodinná výchova,
- resp. rodinná situácia,
- úroveň rozumovej vyspelosti žiaka
- niektoré charakteristické osobnostné vlastnosti žiaka.

Najmä v „poruche“ týchto faktorov (spolu s osobnosťou učiteľa) treba hľadať základné príčiny neprospievania žiakov.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.