referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Manipulácia a výchova
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 657
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

V súvislosti s procesom výchovy považujeme za potrebné zastaviť sa pri objasnení rozdielov medzi manipuláciou a výchovou.

Pod manipuláciou budeme rozumieť taký typ správania sa, pri ktorom vychovávateľ vnáša vychovávajúceho do neistoty, dostáva ho tam, kam ho dostať chce, nenechá ho slobodne rozhodovať.

Svoje potreby stotožňuje s potrebami dieťaťa, ktoré vychováva.

V procese výchovy nemožno navodzovať pocit viny, prenášať zodpovednosť na iného. V manipulatívnom procese je to tak.

-V procese výchovy majú obaja partneri jasne formulovať svoje ciele, žiadosti, potreby, city, názory. V procese manipulácie je to opačne.

-V procese výchovy nemožno dávať vychovávanému najavo, že nesmie zmeniť názor, že má byť vždy dokonalý alebo že má okamžite na všetko reagovať. V manipulatívnom procese je to tak.

-V procese výchovy sa majú rešpektovať práva a potreby všetkých, v procese manipulácie nie.

Manipulátor (podľa francúzskej autorky I. Nazare - Aga, 1999) sa vyznačuje neurčitou odpoveďou. Svoje žiadosti zakrýva logickými dôvodmi, mení svoje názory, správanie a city podľa situácie a osoby, s ktorou je v styku.

Spochybňuje kvality, schopnosť iných, nenápadne iných kritizuje, súdi, hovorí s dešpektom, podnecuje podozrievavosť, nedbá na žiadosti iných, skrytou formou sa vyhráža, mení tému uprostred rozhovoru, zameriava sa na vedomosti iných a snaží sa robiť dojem, že „má na viac".

Tiež nehovorí pravdu, neznáša kritiku, dokáže poprieť zrejmé fakty, používa lichôtky, aby sa zapáčil. V jeho prítomnosti sa ľudia cítia neslobodné.

Použitie akéhokoľvek uvedeného prvku správania sa v procese výchovy mení na manipuláciu. Poznať rozdiely medzi výchovou a manipuláciou je potrebné najmä v praktickej činnosti výchovy a vzdelávania.

V nezámernom výchovnom pôsobení v oblasti makroprostredia sa stretávame v interakčnom procese s prejavmi manipulácie najmä pri prezentácii rôznych inovácií, technológií.

Ide o reprezentantov firiem, ktorí v médiách často okrem odbornosti prezentujú model kultivovaného správania sa práve prostredníctvom dobrej rétoriky i odvahou prezentovať sa na verejnosti.

Tým sa v spoločnosti vytvára zdanie o kvalite vychovanosti a niektorí ľudia preberajú modely správania práve takýmto nezámerným výchovným spôsobom.

U uvedenej skupiny ľudí často však ide iba o naučené, nezvnútornené formy správania sa bez hlbšej hodnotovej orientácie a etiky.

Dobrí vychovávatelia bývajú skromní, ich cieľom nie je presadiť sa, zviditeľniť svoju prácu. Ich cieľom je dobro v prospech detí, láskavý prístup. Pre obohatenie detí i spoločnosti sú tým najväčším bohatstvom.

Ide o mnohých výborných učiteľov, vychovávateľov detských domovov, domovov mládeže, vychovávateľov vo voľnom čase, pedagógov pracujúcich v sociálnej sfére.

Tu je masmediálna osveta v mnohom dlžná skutočným odborníkom. Tým, že každý človek prešiel určitým procesom výchovy, si nárokuje na kompetentnosť vychovávať, utvárať, formovať.

Tak sa proces výchovy znehodnocuje, devalvuje a mení sa na naučenú techniku.

Zhrnutie vlastností manipulátora :

MANIPULÁTOR :

- často chváli, používa lichôtky
- vháňa ľudí do závislosti
- dáva priame otázky, ktoré môžu zaskočiť
- sám odpovedá vyhýbavo
- dáva "všetko", preto mu nemožno nič odmietnuť
- vyžaduje reciprocitu za svoje činy
- necháva ľudí v neistote
- navodzuje u iných pocit viny
- mení svoje pocity, správanie podľa situácie
- podnecuje podozrievavosť
- vydiera, prekrúca pravdu.


 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.