referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Vlastnosti osobnosti
Dátum pridania: 09.12.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 398
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Vlastnosti osobnosti

Charakterizovať osobnosť znamená vymenovať jej typické vlastnosti.

Vlastnosť je tá stránka ľudskej osobnosti, ktorú človeku prisudzujeme na základe jeho pomerne stáleho, typického správania. Prejav, ktorý momentálne vnímame, sa nazýva „črta osobnosti“. Spojením príbuzných čŕt vzniká vlastnosť.

Usporiadanie vlastností do kategórií podľa ich príbuznosti:

1. aktivačno-motivačné,
2. vzťahovo-postojové,
3. výkonové,
4. samoregulačné,
5. dynamické.

Kategória vlastností osobnosti

Vlastnosti osobnosti:

1. aktivačno-motivačné - motívy, potreby, záujmy, ašpirácie, zvyky,
2. vzťahovo-postojové - charakter, postoje, ideály,
3. výkonové - vlohy, schopnosti, vedomosti, zručnosti, návyky,
4. samoregulačné - sebakoncepcia, svedomie, sebakritika, vôľa,
5. dynamické - temperament.

Aktivačno-motivačné vlastnosti osobnosti

Ide o také zložky osobnosti, ktoré nás aktivujú, motivujú, t. j. poháňajú do činnosti. Na základe týchto vlastností sa o niečo usilujeme, k niečomu smerujeme, niečo chceme dosiahnuť. Do tejto kategórie patria tieto vlastnosti:

Motívy
Motív je to, čo je príčinou konania, všetko to, čo podnieti človeka k telesnej alebo psychickej aktivite. Motívy vychádzajú:
a) z nášho vnútra (uhasiť smäd) – nazývame ich impulzy;
b) z vonkajšieho prostredia – nazývame ich podnety alebo stimuly.

Potreby
Potreba je pocit nedostatku (resp. nadbytku), spojený s túžbou po jeho odstránení. Potreby sa členia na biologické a sociálne. Biologické potreby sú vrodené (prvotné) a sú podobné u všetkých živočíšnych druhov, napr. potreba kyslíka, vody, tepla, pokrmu. Sem patria aj pudy, napr. pud sebazáchovy, materinský pud atď. Psychické potreby existujú len u človeka, napr. potreba pomoci, úspechu, uznania, lásky, šťastia atď. Kultúrne potreby vznikajú v závislosti od kultúry spoločnosti, v ktorej človek žive (napr. potreba vzdelávania, hudby, športovania atď.)

Záujmy
Záujem je trvalé úsilie človeka zaoberať sa predmetmi alebo činnosťami, ktoré ho upútajú (poznať, ovládať ich, stretávať sa s nimi). Intenzívny, vyhranený záujem sa označuje ako záľuba a naopak, nevyhranené záujmy môžeme označiť ako sklony.

Ašpirácie (ambície)
Týmto pojmom sa označuje úsilie zamerané na dosiahnutie určitých cieľov, životných plánov, napr. úsilie o sebarealizáciu, úsilie uskutočniť významné zmeny, činy, ktoré ovplyvnia aj život iných.

Zvyky
Zvyk je tendencia k rovnakej činnosti za rovnakých okolností.

 
Zdroje: Spoločenská komunikácia pre 2. ročník obchodných akadémií, SPN 2005
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.