referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Vývin psychiky
Dátum pridania: 16.02.2012 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pym
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 513
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 


Vývin psychiky

V psychológii sa zvyknú rozlišovať pojmy vývoj a vývin.

Vývoj
 • proces objavovania istých znakov, istých javov, proces ich rastu a postupnej zmeny, ktoré vedú od jednoduchšieho k zložitejšiemu, od nedokonalého k dokonalejšiemu (napr. vývoj spoločnosti,
  vývoj určitého prototypu výrobku a pod.)
Vývin
 • obdobný proces ako vývoj,odohrávajúci sa avšak s indivíduom, človekom v biologickeja psychickej rovine (napr. vývin reči u dieťaťa, vývin kresliarskychschopností a pod.)
Vývin psychiky
 • proces postupných zmien v psychike, ktoré sa uskutočňujú v čase a v ich dôsledku sa prežívanie a správanie dostáva na kvalitatívne vyššiu úroveň.
 • počas vývinu psychiky dochádza k rozvoju, podpore istých vlastností osobnosti a k zániku,ústupu alebo zmene iných vlastností.
 • senzitívne (kritické) obdobia vývinu, sú obdobia, počas ktorých je organizmus zvlášť vnímavý na pôsobenie určitých podnetov z okolia. U zvierat sa hovorí o tzv. vpečatení
  (imprinting).
Podstatou vývinu psychiky je socializácia a individualizácia.
 1. Socializácia je proces osvojovania si pravidiel, zvyklostí správania platných v spoločnosti, v ktorej žije. Zároveň sa socializáciou myslí aj postupné „poľudšťovanie“ človeka z biologickej bytosti, ktorej prežívanie a správanie určujú základné biologické potreby. Uskutočňuje sa najmä výchovou, neskôr v dospievanía dospelosti i sebavýchovou.
 2. Individualizácia je proces, počas ktorého ľudský jedinec nadobúda špecifické črty, stáva sa osobnosťou.

Faktory, ktoré zohrávajú pri vývine podstatnú úlohu sú dedičnosť a prostredie. 

 • Dedičnosť je proces, pri ktorom dochádza k prenosu istých znakov z rodičov na potomkov.
 • Psychologické prostredie je súhrn všetkých podnetov, ktoré jedinec prijíma od narodenia až po smrť.

Učenie
 1. v širšom zmysle slova sa učenie chápe ako nadobúdanie, obohacovanie individuálnej skúsenosti počas vývinu jedinca, ktoré zároveň ovplyvňuje jeho správanie; charakteristické
  ako pre ľudí tak i zvieratá.
 2. v užšom zmysle slova sa učením rozumie cieľavedomé a systematické nadobúdanie vedomostí, návykov a zručností či foriem správania alebo osobnostných vlastností; charakteristické len pre ľudí.

Druhy učenia
 1. habituácia - prispôsobenie sa podnetu, napr. ignorovanie tikotu hodiniek,
  pachu
 2. asociačné - vytváranie si istých druhov spojení medzi podnetmi,
  udalosťami, formami správania, napr. pri učení cudzieho jazyka, vytváranie
  väzieb medzi výrazmi v jednom jazyku s korešpondujúcimi výrazmi
  v druhom
 3. intelektuálne - osvojovanie si vedomostí
 4. motorické - pohybové, napr. bicyklovanie, tanec
 5. sociálne - osvojovanie si spôsobov správania sa v spoločnosti
 6. mimovoľné - učenie, ktoré nastáva bez priameho vôľového úsilia alebo
  motivácie učiť sa, napr. zapamätanie si melódie, refrénu piesne
 7. imitačné - napodbňovanie
 8. učenie vhľadom - pochopenie riešenia nejakého problém, napr. Köhlerov
  pokus s opicami

 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.