Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Asertivita

Asertívne správanie

Charakteristika

 • Jedným z prostriedkov na udržanie si zdravého sebavedomia a sebaúcty, je asertívne správanie.
 • Je to také správanie, ktorým človek presadzuje svoje práva, no zároveň dbá o to, aby nepoškodzoval práva druhého človeka.

Porovnanie štyroch základných komunikatívnych štýlov
1.postoj agresívny - "Ja mám svoju hodnotu, to ty si bezcenný."
2.postoj manipulatívny - "Mohol by si mať hodnotu, keby si..."
3.postoj asertívny - "ja mám svoju hodnotu aj ty máš svoju hodnotu."(rovnocenný vzťah)
4.postoj pasívny - "Si hodnotný človek a ja nestojím za nič."

Asertívne správanie sa vyznačuje:

 • pokojným vyrovnaným hlasom a dobrým vizuálnym kontaktom
 • uvoľnenou rečou a schopnosťou počúvať
 • vyrovnaným postojom k problémom
 • pokojnou reakciou na odmietnutie

Základom kompromis:

 • Pri asertívnej komunikácii nie je cieľom iba hovoriť, ale najmä počúvať, aby sme ľahšie pochopili podstatu problému. Lebo iba vďaka dostatočnému množstvu informácií je možné dobre zhodnotiť situáciu a urobiť správne rozhodnutia.
 • Najlepšie rozhodnutia stoja na základoch kompromisu, keď sa jednotlivec nezameriava iba na svoj cieľ, ale na dosiahnutie riešenia aj za cenu jeho čiastočných ústupkov alebo ústupkov druhej strany.


Na záver mi dovoľte uviesť základné prvky asertívneho správania

 • vyjadrenie vlastných pocitov a citov primeranou formou
 • schopnosť požiadať o to, čo potrebujeme
 • nehovoriť áno, keď chceme povedať nie
 • prijať odmietnutie bez urážky a vzťahovačnosti
 • umenie vyjadriť kritiku a pochvalu druhému človeku

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk